Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa


Piotr S. Szlezynger
Dr med. Kazimierz Habicht, generał tytularny Wojska Polskiego, wobec problematyki zwalczania chorób zakaźnych w Polsce po 1918 roku
The opinion of Dr med. Kazimierz Habicht, a generał tytularny of the Polish Army, in reference to the problems of combatting contagious diseases in Poland after 1918

Tomasz Dudek
Przebraże Baza polskiej samoobrony na Wołyniu podczas II wojny światowej
Przebraże. A base of Polish self-defence in Volhynia during the Second World War

Krzysztof Łabędź
Solidarnościowe projekty demokratyzacji systemu rządzenia a poglądy i postawy społeczeństwa w latach 1980-1981
The Solidarity-based projects of democratization of the system of rulership and the opinions and attitudes of the society

Adam Roliński
Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego w 2015 roku

Zbigniew Hauser
Saga lwowskiej rodziny