Księgarnia
Kliknij, aby przejść do Księgarni

Sztuka znikania

Agnieszka Sosnowska

Event Navigation

Sztuka znikania

"W książce szukam pierwszych przejawów procesów, które dzisiaj obserwujemy w dojrzałej formie i często wiążemy ze zwrotem performatywnym w sztuce. Analizę buduję wokół praktyk artystycznych, które w momencie, gdy się pojawiły - czyli mniej więcej w połowie XX wieku - były trudne do nazwania, ale posiadały wywrotowy potencjał (nawet jeśli nie w pełni go wykorzystały), na różne sposoby przekraczały granicę między sztukami wizualnymi a performatywnymi albo wprowadzały nową perspektywę myślenia o intermedialności. Zarówno ambalaże Tadeusza Kantora, amerykański minimalizm, środowisko The Factory, jak i początki biograficznej twórczości Christiana Boltanskiego łączy próba przedefiniowania pola sztuki i rozbicia zastanych struktur myślenia i tworzenia, co, jak twierdzę, mogło dokonać się między innymi za sprawą teatralności".

Fragment rozdziału Zakończenie. Znikający punkt

Telefon: +48 12 421 13 87
E-mail: lp.akcimedaka@akcimedaka
Adres: ul. św. Anny 6,
31-008 Kraków
Modernizacja strony dofinansowana przez:
Logo Ministerstwa