Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Racja stanu we współczesnej polskiej myśli politycznej 2001-2015

Joanna Sanecka-Tyczyńska

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, 2018
Stron: 512
Dział:
ISBN: 9788322791684
 
 
 

 

Joanna Sanecka-Tyczyńska

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, 2018

Dział:

Stron: 512

ISBN: 9788322791684

Współczesną polską myśl polityczną znamionuje pluralizm poglądów na rację stanu, stąd wielość interpretacji jej istoty i sposobów realizowania. Posługiwanie się kategorią racji stanu jest równoznaczne z politycznym myśleniem o określonym, wzorcowym modelu państwa, gospodarki i społeczeństwa [...]. Mozaika poglądów politycznych dotyczących racji stanu odzwierciedla szerokie spektrum interesów w różnych dziedzinach funkcjonowania państwa. Stanowią one dla rządzących podstawę planowania i realizacji bieżącej polityki państwa. Niewątpliwym problemem i wyzwaniem badawczym okazało się rozpoznanie, które elementy składały się na rację stanu w myśli politycznej określonej partii, gdyż politycy, z jednej strony, chętnie odnosili się do pojęć ostatecznych, zazwyczaj pojmowanych arbitralnie, a operując pojęciami racja stanu, interes narodowy nie definiowali ich istoty. Z drugiej zaś strony pomijali raison d'état, koncentrując się na pojęciu interesu narodowego, dobra wspólnego czy priorytetów polityki państwa.

  Fragment Wstępu