Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

System polityczno-prawny Białorusi

Ksenia Kakareko

KANCELARIA SEJMU, 2018
Stron: 348
Dział:
ISBN: 9788376665726
 
 
 

 

Ksenia Kakareko

KANCELARIA SEJMU, 2018

Dział:

Stron: 348

ISBN: 9788376665726

Prezentowana monografia przedstawia analizę systemu prawnoustrojowego Republiki Białorusi, w tym pozycji ustrojowej, kompetencji oraz wzajemnych relacji między naczelnymi organami państwowymi, ze szczególnym uwzględnieniem funkcji prezydenta. Analiza aktów normatywnych oraz ukazanie etnohistorycznych uwarunkowań kształtowania się państwowości białoruskiej pozwoliło zilustrować swoistość systemu politycznego państwa, w którym szczególną rolę pełni prezydent jako przywódca polityczny, legitymizujący reżim oraz określający jego cele i zadania. Publikacja w interesujący i inspirujący sposób przedstawia problematykę państw obszaru postradzieckiego, w tym szczególnie drażliwe zagadnienia demokratyzacji systemów skrajnie autorytarnych.