Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Przestrzeń osadnicza wczesnośredniowiecznego Radomia 2. Osada na stanowisku 4

Michał Auch, Paulina Skorupska, Maciej Trzeciecki

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. Ośrodek Archeologii Gór i Wyżyn, 2019
Stron: 262
Dział:
ISBN: 9788366463042
Wydanie drukowane
 

58,00 52,20

Pozycja dostępna

 

Wyniki badań wykopaliskowych wspomnianej nekropoli opublikowano w pierwszym tomie serii wydawniczej pt.

"Przestrzeń osadnicza wczesnośredniowiecznego Radomia". Prezentowana monografia stanowi jej kontynuację

i jest efektem analizy i reinterpretacji materiałów z badań wykopaliskowych, przeprowadzonych przez Wojciecha

Twardowskiego na stanowisku 4 w 1966 r. Należą one do starszej, poprzedzającej cmentarz, fazy zagospodarowania

tego miejsca. W publikacji zamieszczono opracowania zabytków pochodzących z tego samego etapu zasiedlenia,

wśród których główną pozycję zajmuje kompleksowe studium poświęcone materiałom ceramicznym.