Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Otto II. The King of Germany and Emperor

Grzegorz Kazimierz Walkowski

Walkowski, 2020
Stron: 712
Dział:
ISBN: 9788393870967
 
 
 

 

Grzegorz Kazimierz Walkowski

Walkowski, 2020

Dział:

Stron: 712

ISBN: 9788393870967

 Część pierwsza monografii obejmuje dzieje królestwa i jego supremacji w Europie Środkowej i południowej do końca panowania dynastii Ludolfingów. Jako opisująca tak rozległy okres historyczny nie może uchylić się od ukazania wydarzeń wcześniejszych, które wywarły wpływ na bieg historii w przedmiotowym zakresie. Z tego powodu, jak również z przyczyny wniosków wyciągniętych przez historiografię europejską z poszczególnych faz tworzenia Rzeszy rozumianej jako Święte Cesarstwo Rzymskie, w powiązaniu z ewolucją terytorialno-dynastyczno-ustrojową Rzeszy Franków stworzonej przez Pepina Krótkiego i jego syna Karola Wielkiego, musi zostać choćby w najogólniejszych zarysach przedstawiona tej, frankońskiej Rzeszy historia, wraz z wskazaniem najważniejszych etapów przemian ustrojowych.