Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Zarządzanie w turystyce kulturowej, t. I: Konteksty, koncepcje, strategie, t. II: Obszary, relacje, oferta

Armin Mikos von Rohrscheidt

BOGUCKI-WYDAWNICTWO NAUKOWE BOGUCKI JAROSŁAW-BOGUCKI GRZEGORZ SP.C., 2020
Dział:
ISBN: 9788379862948
 
 
 

 

 Pierwszy tom analizuje konteksty i uwarunkowania zarządzania w turystyce kulturowej, ważniejsze grupy uczestników procesów zarządczych i ich wzajemne relacje oraz potencjalne konflikty między nimi. Obszary działań opisano w kontekście czterech funkcji zarządzania (planowanie, organizowania, kierowanie i kontrolowanie), uzupełniając je o problematykę zarządzania konfliktami i zarządzania kryzysowego. Osobny rozdział poświęcony podejściom i koncepcjom zarządzania w turystyce kulturowej kończy autorska koncepcja zarządzania organizacjami. Następnie szeroko omówiono najczęściej stosowane strategie organizacji dla zarządzania własną ofertą turystyczną. Kolejna grupa analiz dotyczy sposobów zarządzania w nowych formach turystyki kulturowej, zyskujących na popularności w ostatnich latach. Tom zamyka rozdział poświęcony zarządzaniu turystyką kulturową w najbliższej przyszłości, obejmujący m.in. analizę trendów, opis głównych komponentów marketingu oraz rekomendacje dotyczące wprowadzania nowoczesnych narzędzi i technologii w obszarze komunikacji i kreowania doświadczeń.