Historia, mentalność, tożsamość. Miejsce i rola historii...
Migranci polscy w krajach unijnej piętnastki (1992-2011). Wybrane zagadnienia
I wojna światowa w literaturze i innych tekstach kultury. Reinterpretacje i dopełnienia
Rozum, świat, zaangażowanie
Staropolskie i oświeceniowe tematy i preteksty
Imigrantki w społeczeństwie amerykańskim. Porównanie przypadku irlandzkiego i włoskiego, 1880-1930
Od projektu do legendy. Centralny Okręg Przemysłowy po osiemdziesięciu latach (1937-2017)
Dwudziestolecie międzywojenne
Nowe spojrzenia O Drohobyczu, trójmieście i zagłębiu. Polsko-ukraińskie studia z socjologii historycznej
Od Lwówka Śląskiego do Lwowa
Partnerstwo publiczno-prywatne a konkurencyjność i rozwój obszarów recepcji turystycznej w Polsce
Anabasis 9/2018
Bazy danych. Teoria i praktyka
The highlights of american literature
Średniowieczny mercator christianus. Praktyka, organizacja, idee etyczne i religijne
Galicyjskie drogi i bezdroża. Studium infrastruktury, organi
Nauka o polityce. Wybrane zagadnienia
Galicja 1772-1918. (T.3) Problemy metodologiczne, stan badań i potrzeby naukowe
Maski historii, strzępy współczesności. Studium o biografiii twórczości Władysława Lecha Terleckiego
Świat (po)cyfrowej rewolucji. W kręgu analiz socjologicznych
Prawo ukraińskie. Teksty - źródła - tłumaczenia. Podręcznik naukowo-dydaktyczny dla studentów prawa, administracji i nauk społecznych
Myśliciele mało znani. Filozofia polska końca XIX wieku...
Oblicza mediewalizmu II. Od recepcji antyku do recepcji średniowiecza
Piórem i żywym słowem. Dyskursy kulturowe Aleksandra Dunina Borkowskiego
Institutiones musicae. Zasady muzyki
Człowiek i kultura. Prolegomena do Wojtyliańskiej myśli...
Ewolucja konstytucji nordyckich
Obcy w mieście, obcy w klasztorze. Ciągłość i zmiana w życiu wspólnot lokalnych na ziemiach polskich w średniowieczu
Oswajanie nowoczesności. Poezja i krytyka Zbigniewa Bieńkowskiego
Wychowanie w środowisku. Między tradycją a wyzwaniami...
"> UNIWERSYTET RZESZOWSKI - Księgarnia Akademicka Kraków
Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa