Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Papież Urban V i powstanie Uniwersytetu w Krakowie w 1364 r (brak stron 113-128, defekt)

Stanisław Szczur

Wydawnictwo: Societas Vistulana. Towarzystwo Naukowe, 1999
Stron: 235
Dział:
ISBN/ISSN: 9788390909424

 

Autor: Stanisław Szczur

Wydawnictwo: Societas Vistulana. Towarzystwo Naukowe, 1999

Dział:

Stron: 235

ISBN/ISSN: 9788390909424

 Książka, której wydanie zbiegło się z jubileuszem 600-lecia odnowienia Uniwersytetu Krakowskiego, stawia w nowym świetle okoliczności powołania go do życia. Dysponując tymi samymi, co poprzednicy, źródłami do dziejów fundacji i początków krakowskiego studium generale, Stanisław Szczur dokonuje – dzięki doskonałej znajomości praktyki kancelarii papieskiej – ich nowej interpretacji. W efekcie podważa rozpowszechnione przekonanie o formalnym utworzeniu uczelni przez króla Kazimierza Wielkiego, podkreślając decydującą rolę, jaką w tym procesie odegrało papiestwo. Autor odtwarza przypuszczalne etapy fundacji i proponuje nowe spojrzenie na kwestię wewnętrznej struktury powstającego uniwersytetu, przeciwstawiając się popularnej w historiografii tezie o niepełnym charakterze uczelni. Publikacja ta stanowi cenną lekturę dla wszystkich mediewistów, nie tylko ze względu na wagę omawianego problemu, ale także jako doskonałe źródło informacji o kancelarii awiniońskich papieży i wytwarzanych przez nią dokumentach. Na końcu książki umieszczono bibliografię przedmiotu.