Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Społeczeństwo, kultura, inteligencja. Studia historyczne...

Grzegorz redakcja Nieć , Elżbieta redakcja Orman

Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka, 2009
Stron: 721
Regiony Historia Kultura, 6
Dział:
ISBN/ISSN: 9788371883873

 

Autor: Grzegorz redakcja Nieć , Elżbieta redakcja Orman

Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka, 2009

Regiony Historia Kultura, 6

Dział:

Stron: 721

ISBN/ISSN: 9788371883873

O książce: Obszerny tom studiów jest dedykowany prof. Irenie Homoli-Skąpskiej - historykowi, badaczce dziejów Krakowa i Galicji, edytorce źródeł. Wśród ponad trzydziestu tekstów znalazł się na wstępie jeden poświęcony jubilatce oraz pełna jej bibliografia. Autorami tekstów są historycy, literaturoznawcy i prasoznawcy z Krakowa i Warszawy.

Zawartość: Elżbieta Orman, Grzegorz Nieć, Irena Homola-Skąpska. Z dziejów inteligencji krakowskiej; Bibliografia prac prof. dr hab. Ireny Homoli-Skąpskiej, oprac. Anna Wiekluk
I Z dziejów historii i kultury I Rzeczypospolitej: Janina Dzik, Idee narodowe w sakralnym malarstwie monumentalnym XVIII wieku na Rusi Koronnej; Patrycja Gąsiorowska, Mur niezgody. Kartka z dziejów sporu karmelitanek bosych z klaryskami w Krakowie w XVII wieku; Beata K. Nykiel, Z dziejów konfliktów na Bracławszczyźnie.Bunt z roku 1541 przeciwko staroście Semenowi Prońskiemu; Ewa Szklarska, Dole i niedole hetmana Filipa Orlika.
II Życie codzienne, kulturalne oraz społeczno-polityczne na ziemiach polskich w XIX-XX wieku: Michał Baczkowski, Okupacja Krakowa przez wojska rosyjskie (1813-1815); Agata Barzycka, Macierzyństwo i dzieciństwo w drugiej połowie XIX wieku w świetle "Dzienników" Aleksandry Czechówny z lat 1856-1904; Agnieszka Biedrzycka, Kult Józefa Piłsudskiego we Lwowie w latach 1918-1939; Anna Brus, Być demokratą na Polesiu około roku 1836, czyli zmącony spokój szlachcica Terleckiego z pińskiego powiatu albo nieszczęsne pożytki czytania zeznań śledczych; Maria Czeppe, Autoportret panieński anno 1811. Marianna Trzebińska; Kazimierz Karolczak, Lokatorzy i kamienicznicy w świetle krakowskiej opinii publicznej sprzed stu lat; Lech Kokociński, Mieszczańskie Towarzystwo Strzeleckie we Lwowie. Przyczynki do dziejów; Grzegorz Krzywiec, Wejście Narodowej Demokracji na scenę galicyjską. Komentarz Romana Dmowskiego na łamach "Słowa Polskiego"; Tomasz Latos, Tramwaj konny w Krakowie (1882-1901); Urszula Perkowska, Żywot krakowskiego historyka w okresie dwudziestolecia międzywojennego w świetle listów Zofii Kozłowskiej-Budkowej do matki; Andrzej Romanowski, Opowieść prawdziwa o narożnej kamienicy w Krakowie; Mariusz Ryńca, Przesiedlenia Polaków z ZSRR w 1945 roku. Tragiczna karta repatriacji - Bieżanów; Henryk W. Żaliński, Próby powołania Delegacji Polaków w Paryżu w 1832 roku.
III W kręgu zagadnień książki, prasy, oświaty i kultury polskiej XIX i XX wieku: Anna Gruca, "Gwiazda Katolicka" (1890-1891) - pierwsze pismo dla ludu księdza Marcelego Dziurzyńskiego; Karolina Grodziska, Janusza Petera spotkania z malarstwem; Stanisław Grodziski, Sejm Krajowy galicyjski a odnawianie Wawelu; Jerzy Jarowiecki, Czasopisma pedagogiczne we Lwowie w okresie autonomii galicyjskiej; Henryk Markiewicz, Henryk Vogler - krytyk zapomniany; Magdalena Micińska, Piotr Chmielowski: między Warszawą, Zakopanem i Lwowem; Grzegorz Nieć, Historyczno-polityczne tło podróży Stanisława Tarnowskiego do Hiszpanii i na Bliski Wschód w latach 1857-1858; Elżbieta Orman, Dyskrecje i niedyskrecje, czyli o "Polskim słowniku biograficznym" w korespondencji Henryka Wereszyckiego i Stefana Kieniewicza; Irena Paczyńska, Krakowski ośrodek dokumentacji dziejów tajnej oświaty (1958-1993); Irena Polańska, Tadeusz Lehr-Spławiński - niestrudzony badacz języków słowiańskich; Stanisław T. Sroka, Edukacja rolnicza w Galicji w pierwszej połowie XIX wieku; Wiktoria Śliwowska, "Znowu myłka. Bardzo się wstydzę..."; Roman Włodek, "Patrz, Kościuszko, na nas z"... ekranu. Obraz Naczelnika w filmie; Krzysztof Woźniakowski, Świetlica Polska w Budapeszcie: działalność kulturalno-oświatowa i artystyczna w latach 1939-1944; Grażyna Wrona, Konfiskaty i procesy prasowe redaktorów "Krakusa" (1926-1929); Leszek Zinkow, Osobliwości krakowskiej architektury: "Egyptian Revival" (rekonesans); Andrzej A. Zięba, Kultura Galicji; Aleksander B. Skotnicki, Wspomnienie o kontaktach z Panią Profesor Ireną Homolą-SkąpskąZobacz też inne książki z serii Regiony, historia, kultura.