Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Kariera pisarza w PRL-u

red. Magdalena Budnik , red. Kamila Budrowska , red. Elżbieta Dąbrowicz

Wydawnictwo: Instytut Badań Literackich PAN, 2014
Stron: 426
Badania Filologiczne nad cenzurą w PRL, 4
Dział:
ISBN/ISSN: 9788364703133

 

Teksty, które złożyły się na tom zbiorowy zatytułowany `Kariera pisarza w PRL-u`, cechuje merytoryczna dojrzałość i interpretacyjna odkrywczość. Różnorodność perspektyw badawczych uwyraźnia przeglądowy charakter tomu , zbliżający go do ujęcia monograficznego. Poszczególne artykuły poszerzają wiedzę o pomijanych wcześąniej obszarach badawczych lub przypominają o zjawiskach usuwanych dziś z głównego nurtu badań historycznoliterackich. Współczesne dążenia do marginalizowania zjawisk związanych z najszerzej pojmowaną kulturą PRL-u, choć zrozumiałe jako postawa przeciętnego odbiorcy, nie powinny stawać się podstawą wyborów badawczych dokonywanych przez historyków literatury. Prezentowany tom, wypełniając istniejące luki w wiedzy o epoce tzw. Polski ludowej, umacnia przekonanie o konieczności prowadzenia szczegółowych badań skupiających się na jej specyfice, w tym na odmienności funkcjonowania instytucji kulturalnych czy nietypowości dróg wiodących do uzyskania wysokiego statusu w różnych obiegach literackich. Zrozumienie mechanizmów powstawania pisarskich karier wspomaga proces wytwarzania krytycznego obrazu przeszłości, a jednocześnie kieruje ku diagnozom o szerszym zasięgu.