Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Łowiectwo w kulturze polskiej. Obszary i kształty obecności

Władysław Dynak

WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 2012
Stron: 716
Dział:
ISBN: 9788322931868
 
 
 

 

 Niniejszy tom Monografii Łowieckich przynosi rozprawy, studia i szkice, które są składnikami szerszej koncepcji badań objętych formułą Polska kultura łowiecka. Język – folklor – literatura. Pod względem treściowym prezentuje on najbardziej różnorodny opis zjawisk z obszaru szeroko rozumianej kultury łowieckiej – od recepcji wątków biblijnych oraz antycznych mitów łowieckich w polskiej literaturze pięknej poczynając, przez recepcję antycznego i średniowiecznego piśmiennictwa zoologiczno-łowieckiego (w szczególności z dziedziny kynologii i sokolnictwa) w polskim piśmiennictwie rolniczym i łowieckim (profesjonalnym), na opisie restytuowanego na przełomie XX i XXI wieku, kultu św. Huberta (i innych myśliwskich patronów, w szczególności św. Eustachego) w Kościele katolickim na ziemiach polskich oraz (współcześnie) w Polskim Związku Łowieckim kończąc...

 
Zamiast wstępu
Łowiectwo w kulturze polskiej. Obszary i kształty obecności
Erotyka i łowy, czyli o funkcjonalności kodu łowieckiego w języku, literaturze pięknej i folklorze (Wybrane zagadnienia)
Zaginiony świat. O polskich przysłowiach przyrodniczo-łowieckich
O kulcie św. Huberta na ziemiach polskich
Recepcja księgi myśliwskiej (XI) Opus ruralium commodorum libri XII
Piotra Krescentyna w polskim piśmiennictwie gospodarskim i łowieckim
Sprawy łowieckie w staropolskich księgach gospodarskich
Łowiectwo w literaturze pięknej – poezji, dramacie i prozie
Staropolskie poematy myśliwskie
Polska pieśń łowiecka (myśliwska)
Świat jako „pole ptasze” w literaturze staropolskiej
Zapomniany pomnik XVII-wiecznego języka łowieckiego
Myśliwskie wiersze Marcina Smarzewskiego
Wykaz skrótów
Wykaz źródeł i opracowań cytowanych w książce Łowiectwo w kulturze polskiej
Nota bibliograficzna
Spis ilustracji
Indeks tytułów
Indeks osób