Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Nominacje istot duchowych w pismach wybranych mistyków. Studium teolingwistyczne

Ewa Zmuda

WAM, 2012
Stron: 508
Dział:
ISBN: 9788377671429

 

Ewa Zmuda

WAM, 2012

Dział:

Stron: 508

ISBN: 9788377671429

 Z zainteresowaniem i satysfakcją przyjąć należy fakt przygotowania pierwszego opracowania monograficznego poświęconego wybranym aspektom języka pism mistycznych (…). Opracowanie stanowi świadectwo w pełni udanej próby aplikacji metod analizy filologicznej na grunt tekstów reprezentujących dziedzinę teologiczną, wypełniając tym samym z rzadka i zaledwie częściowo dotychczas podejmowany problem badawczy, jakim jest opis języka mistycznego. 

Z recenzji prof. zw. dra hab. Stanisława Koziary
 
Opracowanie to jest erudycyjną, językoznawczą analizą tekstów mistyków przełomu XIX i XX wieku, które wcześniej nie były analizowane pod kątem występujących w nich nominacji istot duchowych (…). jest osiągnięciem badawczym Autorki i stanowi znaczący wkład w rozwój teolingwistyki. 
Z recenzji dr hab. Bożeny Sieradzkiej-Baziur, prof. PAN