Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Promnitzowie w dziejach Śląska i Łużyc

red. Tomasz Jaworski, red. Sylwia Kocioł

Uniwersytet Zielonogórski, 2012
Stron: 222
Dział:
ISBN: 9788374814676
 
 
 

 

 Ród Promnitzów związany był od czasów średniowiecza ze Śląskiem i Łużycami. Siedzibami rodowymi były Wichów, Lasocin i Dzietrzychowice. Z czasem potomkowie nabywali kolejne posiadłości (Pszczynę i Żary) oraz otrzymywali liczne godności i tytuły. Ich panowanie ściśle związane było z historią regionu, Promnitzowie, którzy od XVI w. panowali w Żarach, wywarli bowiem wpływ na różne dziedziny życia kulturalnego, ekonomicznego i politycznego. 

Właśnie dokonaniom tego rodu została poświęcona sesja naukowa, która odbyła się w Urzędzie Miasta Żary 22 października 2009 r. Inicjatorami pomysłu zebrania i podsumowania naukowych badań dotyczących dziejów rodu Promnitzów był Instytut Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego, Urząd Miasta Żary, Towarzystwo Studiów Łużyckich oraz Polskie Towarzystwo Historyczne. Podczas konferencji nie zabrakło potomków słynnego rodu. Na zaproszenie władz miasta przyleciał z Arizony Richard Dietrich, który reprezentował Promnitzów rozproszonych po USA. W sesji uczestniczył także Marcin Dieter, Promnitz z Berlina, który zajmuje się badaniem historii rodowej już od wielu lat. Owocem tej pracy jest opracowanie kroniki opisującej dzieje tejże rodziny. 
Celem sesji naukowej było ukazanie licznych powiązań Promnitzów z historią regionu na różnych płaszczyznach. Materiały pokonferencyjne zostały w niniejszej publikacji podzielone na cztery grupy dotyczące dziejów rodowych, wpływu rodu na gospodarkę oraz kulturę, sztukę i naukę, a także odzwierciedlenia losów rodu w literaturze. 
W pierwszym rozdziale zaakcentowano wkład Promnitzów w propagowanie nurtów kulturalnych i filozoficznych oraz ekonomicznych, które przyczyniły się do rozwoju regionu. Zwrócono uwagę na liczne kontakty z czołowymi przedstawicielami życia religijnego ówczesnej Europy, takimi jak Marcin Luter czy Filip Jakub Spener. Zajęto się również analizą herbu Promnitzów oraz osiągnięciami poszczególnych potomków, jak również genealogią rodu pod kątem tradycji nadawania imion czy częstotliwości zawierania małżeństw. Prace badawcze skupiły się także na poszczególnych przedstawicielach dynastii: postać Zygfryda Promnitza jako posła cesarza Rudolfa II na sejm Rzeczypospolitej została przedstawiona w referatach Przemysława Szpaczyńskiego i Mlady Holi z Pragi. Zagadnienia gospodarcze koncentrowały się wokół polityki miejskiej Promnitzów w Gubinie czy rozwoju włókiennictwa w Żarach, którego podwaliny poprzedziły industrializację w XIX w. Zaakcentowano także wpływ zmian klimatycznych na gospodarkę w XVIII w. Podkreślono rolę lasu w gospodarce i kulturze Promnitzów ze szczególnym uwzględnieniem Borów Dolnośląskich. Ważnym elementem polityki Promnitzów było wspieranie, inicjowanie i finansowanie nowych prądów w kulturze, nauce i sztuce, co doprowadziło do intelektualnego rozkwitu obszarów, na których panowali. Dowodem znaczenia i potęgi rodu były rezydencje Promnitzów, które zostały przedstawione od strony zagadnień z historii architektury oraz sztuki ogrodowej. Dynastia trwale zapisała się w historii pogranicza Łużyc i Śląska – regionu, gdzie ścierały się przez długi czas różne nurty religijne, kulturalne, narodowościowe, co spowodowane było zmianami granic oraz mobilnością społeczną. Obraz panowania Promnitzów został przeanalizowany i ukazany w świetle kroniki Jana Samuela Magnusa, prac Frido Mĕtška oraz literatury pięknej. 
W niniejszej pracy starano się ukazać wkład Promnitzów w dzieje Śląska i Łużyc. Mamy nadzieję, że publikowane materiały przyczynią się do wzbogacenia wiedzy o panowaniu rodu Promnitzów i popularyzacji tego wątku historii regionalnej.
[Fragment Wstępu]