Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Foto-teksty. Związki fotografii z narracją

Marianna Michałowska

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU, 2012
Stron: 438
Dział:
ISBN: 9788323224150
 
 
 

 

 Monografia jest próbą usytuowania współczesnej fotografii jako sztuki w obszarze refleksji kulturowej. Punktem wyjścia jest pojęcie foto-tekstu, wskazujące na ścisły i niejednoznaczny związek pomiędzy znaczeniami wizualnymi i kontekstem narracyjnym obrazów. Przedstawiono trzy najciekawsze, zdaniem autorki, miejsca styku fotografii i narracji: pierwsze, inspirowane teoriami strukturalnymi (koncepcje R. Barthes a i J. Bergera), drugie prezentowane we współczesnych studiach wizualnych (np. M. Bal), traktujących równorzędnie obraz i tekst w teoriach, trzecie w refleksji nad historią i pamięcią (P. Ricoeur), w której wizualne świadectwo pozwala stawiać pytania o sposób konstruowania narracji o przeszłości.