Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Między Wisłą a Pilicą T.13

red. Beata Wojciechowska

Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach"2012, 2012
Stron: 290
Dział:
ISBN: 978MWP_19
 
 
 

 

 Spis treści

 
Wstęp, s. 9
ARTYKUŁY I KOMUNIKATY
 
Tomisław Giergiel, Organizacja terytorialna księstwa sandomierskiego - kasztelanie w świetle dawniejszych i nowszych badań, s. 13
Leszek Poniewozik, Pierwotny zasięg oddziaływania duszpasterskiego parafii w Kijach , s. 37
Anna Tyszewicz-Obara, Średniowieczne łaziebnictwo w dorzeczu Wisły i Pilicy, s. 59
Krzysztof Zemeła, Kariera majątkowa Adama Kazanowskiego, marszałka nadwornego koronnego, s. 67
Marta Pieniążek-Samek, Verba docent, imagines trahunt. O Sądzie Ostatecznym z kościoła w Małogoszczu słów kilka, s. 85
Iwona Kania-Soboń, Opieka medyczna w powiecie włoszczowskim w latach 1914-1918, s. 111
Małgorzata Przeniosło, Powstanie i rozwój organizacyjny rad opiekuńczych na Kielecczyźnie w latach 1916-1921, s. 125
Agnieszka Malinowska, Gmina wyznaniowa żydowska w Starachowicach-Wierzbniku w latach 1918-1939, s. 147
Jarosław Jastrzębski, Izba Rzemieślnicza w Kielcach - struktura organizacyjna w latach 1927–1939, s. 165
Katarzyna Ossowska, Odrodzenie niezależnego harcerstwa w regionie świętokrzyskim pod koniec epoki Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej , s. 183
ŹRÓDŁA I MATERIAŁY
 
Jacek Pielas, Materiały źródłowe do dziejów miasta Pacanowa i dóbr pacanowskich w XVII-XVIII wieku, s. 197
Piotr Kardyś, Krzysztof Zemeła, "Autografy" posłów ziemi kieleckiej z 1919 roku, s. 249
KRONIKA NAUKOWA
 
Witold Guca, Kielce średniowieczne i nowożytne - II sympozjum Muzeum Historii Kielc, 25 listopada 2010 , s. 259
Anna Życińska, W stronę badań regionalnych. Skarżysko-Kamienna, 4 listopada 2011 r., s. 261
RECENZJE I OMÓWIENIA
 
Witold Guca, Bitwa grunwaldzka w historii, tradycji i kulturze 1410-2010, red. Tomasz Ossowski, Kielce: Ostrowieckie Stowarzyszenie Historyczne "Solidarność i Pamięć", 2010, s. 267
Grzegorz Rykowski, Cezary Jastrzębski, Podróż po przeżycie. Wyprawy krajoznawcze w widłach Wisły i Pilicy w okresie międzypowstaniowym (1832-1862), Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach, 2010, s. 273
Marcin Braniewski, Piotr Kardyś, Marcin Medyński, Krzysztof Zemeła, Tadeusz Wojewoda, Dzieje Gminy Skarżysko Kościelne, Skarżysko Kościelne: PiS Agencja Wydawniczo-Poligraficzna, 2010 , s. 279
Anna Życińska, Teren w antropologii. Praktyka badawcza we współczesnej antropologii kulturowej, red. Tarzycjusz Buliński, Mariusz Kairski, Poznań 2011, s. 283