Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Transformacje ustrojowe polskiej służby cywilnej

Bogusław Przywora

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, 2012
Stron: 304
Dział:
ISBN: 9788323334019
Wydanie drukowane
 

37,80 34,02

Pozycja dostępna

 

Bogusław Przywora

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, 2012

Dział:

Stron: 304

ISBN: 9788323334019

 Przedmiotem pracy jest analiza przemian, jakim została poddana polska służba cywilna. Analiza ta jest przeprowadzona z wykorzystaniem instrumentów właściwym prawu konstytucyjnemu. Należy założyć, że ewolucja regulacji dotyczących organizacji służby cywilnej powinna być podporządkowana nadrzędnemu celowi, jakim jest dążenie do stworzenia apolitycznych, wykwalifikowanych i stabilnych kadr urzędniczych, profesjonalnie wykonujących zadania państwa. Doniosłą wartością jest dążenie do takiego ukształtowania poszczególnych elementów organizacji służby cywilnej, aby zagwarantować brak możliwości ingerencji ze strony czynnika politycznego. Praca wypełnia lukę w literaturze przedmiotu. Dotąd nie dysponowaliśmy kompleksowym opracowaniem o charakterze podsumowującym ewolucję organizacji polskiej służby cywilnej a zarazem wymierzonym w przyszłość, to jest promującym kierunki dalszego kształtowania służby.

Z recenzji prof. UŚ dr hab. Andrzeja Bisztygi      
 
 
Dr Bogusław Przywora - doktor nauk prawnych. Absolwent studiów administracyjnych i prawniczych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2007 r. pracownik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego ds. gospodarowania i obrotu nieruchomosciami. W latach 2006 – 2010 radny gminy Sułoszowa. Autor publikacji naukowych z zakresu prawa konstytucyjnego, prawa administracyjnego oraz prawa pracy i polityki społecznej.