Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Życie codzienne w Szczecinie w latach 1800-1939

Lucyna Turek-Kwiatkowska

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI, 2012
Stron: 186
Dział:
ISBN: 9788372418470
 
 
 

 

Lucyna Turek-Kwiatkowska

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI, 2012

Dział:

Stron: 186

ISBN: 9788372418470

 Dzieje miasta można rozważać na wielu płaszczyznach. Najczęściej czyni się to na płaszczyźnie polityczno-społecznej, gospodarczej, w mniejszym zaś stopniu na płaszczyźnie kulturalnej. Kultura bowiem jest materią delikatną, zależną w dużej mierze od ogólnych trendów kulturowych, głębokości dziedzictwa kulturowego, warunków lokalnych oraz świadomości historycznej społeczeństwa i poczucia wspólnego bytowania. Stąd też każde miasto stanowi dość swoistą, zamkniętą całość, gdzie życie kulturalne, a zwłaszcza codzienne, toczy się we właściwy mu sposób.