Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Jakość zarządzania w szkołach wyższych

Tadeusz Wawak

Wydawnictwo: Uniwersytet Jagielloński Wydawnictwo, 2012
Stron: 794
Dział:
ISBN/ISSN: 9788323333487

 

Autor: Tadeusz Wawak

Wydawnictwo: Uniwersytet Jagielloński Wydawnictwo, 2012

Dział:

Stron: 794

ISBN/ISSN: 9788323333487

 Jest to kompleksowe i obszerne opracowanie, obejmujące różne aspekty jakości zarządzania w szkolnictwie wyższym. Autor prezentuje w nim zagadnienia z zakresu jakości pracy, produktów i życia w relacji do jakości zarządzania. Odnosi się do wybranych kwestii dotyczących kompleksowego podejścia do jakości, ukazuje rynkowe aspekty zarządzania rozwojem szkoły wyższej, podkreśla znaczenie i przydatność determinant kreatywności, przedsiębiorczości i projakościowego myślenia w zarządzaniu tą organizacją, akcentuje rolę społeczności akademickiej w strukturze organizacyjnej i zarządzaniu w uczelniach. Uzupełnieniem wywodu naukowego jest tu analiza wyników badań porównawczych przeprowadzonych w roku akademickim 2008–2009 i 2010–2011 wśród profesorów oraz studentów uczelni krajowych i zagranicznych dotyczących jakości zarządzania i jakości kształcenia w szkołach wyższych. Na tej podstawie autor ukazuje zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania projakościowej restrukturyzacji funkcjonowania uczelni w okresie reformy szkolnictwa wyższego oraz przedstawia propozycje koniecznych zmian w systemie zarządzania w uczelniach publicznych i niepublicznych.

Z recenzji prof. dr hab. Elżbiety Skrzypek     
 
Tadeusz Wawak – profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej, kierownik Zakładu Ekonomii Stosowanej UJ i Zakładu Ekonomii i Zarządzania WSA. Autor ponad 210 publikacji, w tym pięćdziesięciu dotyczących zarządzania w szkolnictwie wyższym. Laureat III edycji konkursu Polskiej Indywidualnej Nagrody Jakości w kategorii „Nauka” w 2000 roku i promotor dziesięciu prac doktorskich z zakresu zarządzania jakością. Założyciel pierwszych w Polsce magisterskich studiów zaocznych w Uniwersytecie Jagiellońskim o specjalności „Zarządzanie jakością – kształcenie menedżerów jakości” i studiów podyplomowych „Zarządzanie jakością według normy ISO 9001” oraz współzałożyciel kierunku „Ekonomia” w UJ.