Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Relacje i komunikacja w świecie medycznym

Marcin Kęsy

Wydawnictwo: Uniwersytet Jagielloński Wydawnictwo, 2012
Stron: 174
Dział:
ISBN/ISSN: 9788323334439

 

Autor: Marcin Kęsy

Wydawnictwo: Uniwersytet Jagielloński Wydawnictwo, 2012

Dział:

Stron: 174

ISBN/ISSN: 9788323334439

 Tematyka książki obejmuje zagadnienia istotne dla prawidłowego funkcjonowania każdej organizacji. W szpitalach, podobnie jak w innych organizacjach, dochodzi do niepożądanych zjawisk w relacjach międzyludzkich i do zaburzeń w systemie komunikacji. Książka ta jest próbą znalezienia rozwiązania tych nieprawidłowości i powinna zainteresować w równym stopniu kadrę zarządzającą, jak i pracowników oraz organy właścicielskie szpitali. Na szczególną uwagę zasługuje prezentacja wyników rozległych badań empirycznych przeprowadzonych w szpitalach naszego województwa.

Z przedmowy Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego Jerzego Łużniaka     Książka jest oparta na bardzo dużej liczbie danych empirycznych. Wysoko oceniam wkład pracy autora. Sądzę, że publikacja nie tylko będzie źródłem wiedzy dla studentów kierunków medycznych oraz ekonomicznych, lecz także stanie się użyteczna dla zarządzających szpitalami. Z recenzji dr. hab. Janusza Klisińskiego,    profesora Akademii Techniczno-Humanistycznej  w Bielsku-Białej,    Rektora Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Legnicy w latach 2003−2005      Przedmiotem badania są relacje międzyludzkie oraz między grupami. Ich owocem są wnioski zawierające sposoby eliminacji barier i czynników uniemożliwiających prawidłowe relacje międzypracownicze. [...] Część empiryczna jest mocną stroną tego opracowania. Praca zyskuje naukowy charakter, wzbogacając wiedzę z zakresu relacji między grupami zawodowymi i komunikacji w szpitalach.Z recenzji dr. hab. n. med. Jerzego Błaszczuka, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu,    Prorektora do spraw naukowo-dydaktycznych w Państwowej Medycznej    Wyższej Szkole Zawodowej w Opolu w latach 2008−2012      Marcin Kęsy uzyskał stopień doktora w dziedzinie nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu na Uniwersytecie Jagiellońskim w 2006 roku. W latach 2007−2009 pełnił funkcję Prorektora ds. Nauczania w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Wałczu. W 2010 roku odbył staż naukowo-dydaktyczny na Université Paris XIII. Jest członkiem Zespołu Badań nad Organizacją i Zarządzaniem Szpitalami „Avicenna” w Instytucie Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego. Brał udział w czterech projektach badawczych. Uczestniczy w działaniach Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowotnej (STOMOZ).W pracach naukowych zajmuje się zarządzaniem zasobami ludzkimi ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji menedżerskich personelu medycznego.Jest autorem lub współautorem 53 publikacji naukowych, w tym dwóch monografii indywidualnych, oraz współredaktorem naukowym pracy zbiorowej Innowacje organizacyjne w szpitalach wydanej w Wydawnictwie Wolters Kluwer w 2011 roku.