Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Uniwersytet na miarę swego czasu. Transformacja społeczna wdobie postindustrialnej a zmiany w szkolnictwie wyższym krajów n

Kazimierz Musiał

Wydawnictwo: Słowo/Obraz Terytoria, 2013
Stron: 368
Dział:
ISBN/ISSN: 9788374531153

 

Autor: Kazimierz Musiał

Wydawnictwo: Słowo/Obraz Terytoria, 2013

Dział:

Stron: 368

ISBN/ISSN: 9788374531153

 Szkolnictwo wyższe w krajach nordyckich się zmienia, podobnie jak w większości krajów świata. Krytycy obecnie dominującej idei uniwersytetu w tym obszarze Europy utrzymują, że tradycyjne wartości humboldtowskie, związane z prowadzeniem badań i nauczaniem, oraz skandynawskie, związane z dążeniem do wyrównywania szans i nierówności społecznych za pomocą edukacji akademickiej, zostają zastąpione przez utylitaryzm rynkowy. Rozważania zawarte w książce wskazują jednak na nierozerwalność myślenia o funkcji i roli uczelni oraz o zarządzaniu szkolnictwem wyższym z wizjami nowoczesnego rozwoju społecznego. Przeprowadzone analizy wykazują, że uniwersytet jest zawsze instytucją na miarę swego czasu, a szkolnictwo wyższe, będące na północy Europy nieodłączną częścią sektora publicznego, podlega zmianom analogicznym do reform zachodzących w nordyckim modelu państwa opiekuńczego w erze postindustrialnej.