Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Ontoelektronika

Sidey Myoo

Wydawnictwo: Uniwersytet Jagielloński Wydawnictwo, 2013
Stron: 260
Dział:
ISBN/ISSN: 9788323335320

 

Autor: Sidey Myoo

Wydawnictwo: Uniwersytet Jagielloński Wydawnictwo, 2013

Dział:

Stron: 260

ISBN/ISSN: 9788323335320

 Ontoelektronika to książka o rzeczywistości powstającej dzięki technologii. To książka o tym, że ludzka aktywność w Internecie ma swój rzeczywisty wymiar, w którym ludzie potrafią być prawdziwi, odnajdując tam emocje, kreując samych siebie oraz nawiązując relacje zawodowe, społeczne lub prywatne.

 
 
Ontoelektronika nie ma odpowiedników w polskim, a być może także światowym piśmiennictwie filozoficznym. Przede wszystkim przyjęty jest w niej inny przedmiot badań niż ten, który autorzy zakładają w filozoficznych opracowaniach na temat teorii bytu. Różni się też od publikacji naukowych poświęconych mediom elektronicznym. W pracach medioznawców czy kulturoznawców akcent położony jest na badanie cyberkultury jako składnika współczesnej kultury wizualnej. Zamiar Myoo/Ostrowickiego jest natomiast bardziej fundamentalny. Chodzi mu nie tylko o rolę elektronicznych składników w naszym współczesnym otoczeniu audiowizualnym, czy tym bardziej o nową sztukę, która jest tworzona w odniesieniu do nich, lecz także o nową wirtualną rzeczywistość, która już istniejąc, powinna się stać przedmiotem refleksji filozoficznej. Chce zarysować ontologię alternatywnego świata powstającego dzięki zastosowaniu elektroniki.
Prof. dr hab. Grzegorz Sztabiński
 
 
Sidey Myoo (dr hab. Michał Ostrowicki) jest filozofem pracującym w Zakładzie Estetyki Instytutu Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Łączy zainteresowanie estetyką, traktowaną jako teoria sztuki, z zainteresowaniami ontologicznymi, głównie wynikającymi z badań nad zjawiskami wiążącymi się z oddziaływaniem technologii na człowieka, na przykład z coraz większym zaangażowaniem człowieka w sieć, zarówno w sensie poświęcania czasu, jak i nierzadko odnajdywania tam osobistych treści.
W 2007 roku powołał do istnienia Academia Electronica, która działając w Second Life na wzór Uniwersytetu, umożliwiła wcielenie w życie idei akademizmu. W Academia Electronica – wirtualnej uczelni – odbywają się kursy akademickie i wykłady wygłaszane przez zaproszonych gości. Jest tam także prowadzona szersza działalność akademicka, polegająca na organizowaniu koncertów muzyki elektronicznej lub czytaniu tekstów popularnonaukowych. W 2007 roku Michał Ostrowicki przyjął imię sieciowe Sidey Myoo (pseudonim naukowy) jako swoje imię i nazwisko, pod którym występuje w świecie nauki. Jako Sidey Myoo publikuje i bierze udział w konferencjach w Polsce i na świecie (www.ostrowicki.art.pl; www.academia-electronica.net).