Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Filologiczne konteksty współczesności. Wyzwania literatury i języka w XX/XXI wieku

red. Zofia Czapiga , red. Jolanta Pasterska , red. Monika Kołodziej

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2013
Stron: 244
Dział:
ISBN/ISSN: 9788373389526

 

Autor: red. Zofia Czapiga , red. Jolanta Pasterska , red. Monika Kołodziej

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2013

Dział:

Stron: 244

ISBN/ISSN: 9788373389526

Spis treści:

 

Od redakcji

Część I: LITERATUROZNAWSTWO

Michał Olewnik (Uniwersytet Warszawski)

Status i funkcja literatury w świetle literaturoznawstwa empirycznego. Rola wydawnictw we współczesnym systemie literatury

Tomasz Dalasiński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Czy tekst można czytać? Próba pragmatyzacji On interpretation Josefa Mitterera w trzech glosach na marginesach „tekstu”

* * *

Alina Cybulska-Wal (Uniwersytet Rzeszowski)

Pejzaż dźwiękowy utworów Tadeusza Micińskiego – założenia i uwagi

Ewa Wielgosz (Uniwersytet Rzeszowski)

Muzyczność poezji Wacława Rolicz-Liedera

Paulina Sienkiewicz (Uniwersytet Rzeszowski)

„Szumi życiem i winem cmentarz mej pamięci, barwny i rozmarzony jak obraz z pasteli”. W kręgu intertekstualnych nawiązań wiersza Michała Maksymiliana Borwicza Między drutem kolczastym i gwiazdami

Katarzyna Mitoraj (Uniwersytet Rzeszowski)

Maria Dąbrowska i Doris Lessing wobec feminizmu

Agnieszka Motyka (Uniwersytet Rzeszowski)

Rola aniołów w twórczości Adriana Wacława Brzózki

* * *

Paulina Cioroch (Uniwersytet Szczeciński)

Europa Wschodnia według Miłosza i Schapera

Monika Kołodziej (Uniwersytet Rzeszowski)

,,Kraj lat dziecinnych” w oczach emigranta. Huculszczyzna w Ucieczce Wita Tarnawskiego i Prawdzie starowieku Stanisława Vincenza

Marcelina Janisz (Uniwersytet Rzeszowski)

Zagubiona, samotna, zbuntowana – portret literacki kobiety emigrantki w prozie Janiny Surynowej-Wyczółkowskiej

* * *

Dominika Kotuła (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

Autentyzm zaklęty w manierze. Nowy model wrażliwości w poezji Andrzeja Sosnowskiego

Karolina Rapp (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Mity w czasach pomitycznych. Odyseusz współczesny w tekstach Periklesa Monioudisa Die Stadt an den Golfen oraz Land

Bożena Fąfara (Uniwersytet Rzeszowski)

Poszukiwanie tożsamości. O Codzienności Ewy Schilling

* * *

Monika Szast (Uniwersytet Rzeszowski)

Jak w pełni zinterpretować książkę obrazkową (bajkę zwierzęcą) dla dzieci?

Dawid Wal (Uniwersytet Rzeszowski)

„O sobie samym”, czyli konstrukcja autora w podręcznikach dla „sprzedawców”

Część II. JĘZYKOZNAWSTWO

ANNA ANTAS (Uniwersytet Rzeszowski)

Metafory orientacyjne w tekstach polskich piosenek metalowych z lat osiemdziesiątych XX wieku

Emilia Danowska-Florczyk (Uniwersytet Warszawski)

Misja czy wizja? Nowe formy prezentacji przedsiębiorstw w Internecie

Anna Jarosz (Uniwersytet Warszawski)

Grzecznościowe potknięcia i sposoby ich unikania – wyzwanie dla lektora języka polskiego jako obcego

Magdalena Kowalczyk (Uniwersytet Wrocławski)

Językowe kreacje ,,feminizmu sterowanego” w prasie polskiej w latach 1949–1953 (na podstawie tekstów z tygodnika ,,Przyjaciółka”)

Ewa Łamasz (Uniwersytet Wrocławski)

Anglicyzmy we współczesnej polszczyźnie

MARZENA MATYKA (Uniwersytet Rzeszowski)

Wokół znaczenia leksemu gra

Joanna Pamięta-Borkowska (Uniwersytet Warszawski)

Szkic do językowego portretu wilkołaka (na materiale polskiej i rosyjskiej literatury fantasy)

Karolina Traczyk (Uniwersytet Wrocławski)

Czy na początku XXI wieku fleksja nominalna osiągnęła stabilność? O repartycji końcówek dopełniacza liczby mnogiej rzeczowników męskich miękkotematowych

Marzena Waśko (Uniwersytet Rzeszowski)

Zachowania językowe bohaterów filmów animowanych (na przykładzie polskiej wersji kreskówki Ziemniak, ostatnie starcie oraz Ekstremalne kaczory)

Indeks nazwisk