Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Analiza informacji w działaniu

red. Krzysztof Liedel , red. Paulina Piasecka , red. Tomasz Aleksandrowicz

Wydawnictwo: Difin, 2012
Stron: 147
Dział:
ISBN/ISSN: 9788376417592

 

Autor: red. Krzysztof Liedel , red. Paulina Piasecka , red. Tomasz Aleksandrowicz

Wydawnictwo: Difin, 2012

Dział:

Stron: 147

ISBN/ISSN: 9788376417592

Dr Krzysztof Liedel:
Verba docent, exempla trahunt” – słowa uczą, przykłady pociągają. Kierując się tą właśnie
myślą postanowiliśmy uzupełnić naszą publikacją „Analiza informacji. Teoria i praktyka”
kolejnym tomem, tym razem stanowiącym zbiór przykładów tekstów analitycznych, opracowanych przez wybitnych przedstawicieli świata akademickiego, administracji publicznej
oraz sfery prywatnej. Chcielibyśmy, aby skorzystali z niej ci, którzy na co dzień zajmują się
analizą, traktując ją jako swoisty punkt odniesienia, pozwalający na zderzenie swoich koncepcji
i wyobrażeń z podejściem stosowanym także przez innych przedstawicieli profesji analityka.
Mamy jednak nadzieję, że trafi ona także do tych, którzy analizę informacji traktują jako narzędzie w zawodach innych niż tylko te, które w nazwie mają słowo „analityk”. Informacja
jest bowiem – o czym nie możemy zapominać – podstawą funkcjonowania niemal wszystkich
sfer funkcjonowania państwa. Właściwe obchodzenie się z nią przynosi korzyści przekładające
się wprost na maksymalizację efektywności realizowania różnorodnych celów, tak w sferze
publicznej, jak i prywatnej.