Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Umarł Tyrteusz, niech żyje Orfeusz. Idee-wartości-poezja

Stanisław Dłuski

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2014
Stron: 276
Dział:
ISBN/ISSN: 9788373389779

 

Autor: Stanisław Dłuski

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2014

Dział:

Stron: 276

ISBN/ISSN: 9788373389779

Stanisław Dłuski - Ur. 1962 w Jaśle. Niestety, poeta, krytyk literac­ki, wykładowca w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego. Współzałożyciel i były red. nacz. „Frazy" i „Nowej Okolicy Po­etów". Publikował m.in. w „Akcencie", „Kresach", „Kulturze" paryskiej, „Periphery"(USA),„Przeglądzie Powszechnym", „Tygodniku Powszechnym" „Więzi" „Zeszytach Literackich".
      Wydał siedem książek poetyckich, m.in. „Dam i świat", „Samotny zielony krawat", Elegie dębowieckie", Lamentacje syna ziemi", „Szczęśliwie powieszony" oraz monogra­fię „Egzystencja i metafizyka. O poezji Anny Kamieńskiej" (2002).
Tłumaczony na język angielski, czeski, francuski, serbski, ukraiński, włoski. Otrzymał wyróżnienie im. Kazimiery Iłłakiowiczówny za najlepszy debiut,, Nagrodę Miasta Rzeszowa, Nagrodę Zarządu Województwa Podkarpackiego oraz prywatną nagrodę Marcina Świetlickiego. Członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.


      Autor zebranych w tym tomie szkiców jest z pewnością dobrze przygotowany do prezentacji książki o współczesnej poezji, o przemianach, jakie w niej zachodzą, do podjęcia dyskusji z historykami i krytykami literatury. Okazuje obszerną wie­dzę, wciąga czytelnika w krąg interesujących go problemów egzystencjalnych. Dialogowa metoda interpretacji, polegająca na stawianiu pytań i natychmiasto­wym formułowaniu odpowiedzi, odwołuje się do intelektu odbiorcy.

Z recenzji prof. dr hab. Aliny Kowalczykowej