Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Historia wizualna

Dorota Skotarczak

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU, 2012
Stron: 262
Dział:
ISBN: 9788323224518

 

 Historia wizualna to subdyscyplina badawcza zajmująca się analizą przedstawień (audio)wizualnych w kontekście historycznym. W tym rozumieniu historia wizualna, zorientowana multidyscyplinarnie, obejmuje swym zasięgiem wszystkie te sfery, które występują na styku historii/historiografii, fotografii, filmu, sztuk plastycznych, nowych mediów i wszelkiej wizualizacji przeszłości i wiedzy historycznej. 


 
Do jej zadań należy z jednej strony wskazanie roli, jaką przedstawienia (audio)wizualne odgrywają w tworzeniu przedstawień historycznych (wyobrażeń o przeszłości), stając się swoistą alternatywą dla historiografii akademickiej, a z drugiej wskazanie metod badawczych przydatnych do analizy audiowizualnych reprezentacji przeszłości jako relatywnie nowych i równorzędnych wobec pisanej historii form refleksji o przeszłości oraz źródeł historycznych, wymagających od historyka nowych umiejętności w zakresie krytyki i hermeneutyki przekazów medialnych.