Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Dokumenty uczestników Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela w Polsce 1977-1981

oprac. Grzegorz Waligóra , Tomasz wprowadzenie Gąsowski

Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka, 2006
Stron: 458
Biblioteka CDCN, 31
Dział:
ISBN/ISSN: 9788371889028

 

Autor: oprac. Grzegorz Waligóra , Tomasz wprowadzenie Gąsowski

Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka, 2006

Biblioteka CDCN, 31

Dział:

Stron: 458

ISBN/ISSN: 9788371889028

Opis:

Jednym z dwu najbardziej dynamicznie rozwijających się środowisk opozycyjnych końca lat 70. ub. wieku stał się Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela (ROPCiO). Od początku był on mniej znany i popularny od Komitetu Obrony Robotników (KOR), a jego dokonania i zasługi obecnie pozostają nadal w cieniu ówczesnego konkurenta. Widoczne jest to również w nierównomiernym stanie badań historycznych, jak i twórczości publcystycznej i dokumentalnej, pisanej jak i filmowej. Powody tego stanu rzeczy są złożone i nie miejsce tu na ich analizę. Dlatego dobrze się stało że główne dokumenty programowe tego ruchu jak i te świadczące o jego praktycznej działalności zostały zebrane i kompetentnie przygotowane do druku przez znawcę tego zagadnienia, który poświęcił mu osobną monografię. Opublikowane przezeń materiały pochodzą z wielu źródeł i już samo zgromadzenie niemal 300 różnego rodzaju dokumentó (deklaracje, oświadczenia, listy otwarte, apele i manifesty, artykuły publicystyczne, ulotki) było nie małym osiągnięciem, podobnie jak merytoryczny wstęp i staranne przypisy.