Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Nowe perspektywy filmoznawstwa

red. nauk. Marcin Adamczak

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU, 2012
Stron: 334
Dział:
ISBN: 9788323225188
 
 
 

 

 Jeszcze pod koniec ostatniej dekady XX wieku kino zdawało się być medium schyłkowym i coraz bardziej tracącym na znaczeniu. Tymczasem obserwowana na początku następnego stulecia postępująca symbioza kina i nowych mediów oraz ekonomiczna ekspansja przemysłu audiowizualnego sprawiają, że można obecnie mówić o renesansie znaczenia kina w kulturze współczesnej. Aby zaprezentować nowe (konkurencyjne względem tradycyjnych) podejścia polskich badaczy kwestionujące przede wszystkim oderwanie tekstu filmowego od złożonych kontekstów, w jakich współcześnie funkcjonuje film, zaproszono do współpracy nie tylko filmoznawców, ale także kulturoznawców, medioznawców i antropologów. Obraz, jaki wyłania się z zebranych tekstów jest jednak o tyle interesujący, że przekonuje o żywotności zarówno ujęć raczej tradycyjnych, które „trzymają się mocno”, jak i tych, które sytuowały się dotąd na marginesach refleksji filmoznawczej. Nowy tom jest więc bardzo różnorodny – tak jak różnorodne są współczesne badania nad filmem.