Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Przekroje pozytywizmu polskiego. W kręgu idei, metody i estetyki

Tomasz Sobieraj

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU, 2012
Stron: 240
Dział:
ISBN: 9788323223917
 
 
 

 

Tomasz Sobieraj

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU, 2012

Dział:

Stron: 240

ISBN: 9788323223917

 Monografia poświęcona próbie rekonstrukcji światopoglądowego modelu polskiego pozytywizmu, który rozpatrywany jest jako istotny składnik struktury nadrzędnej: nowoczesności. Autor skupił uwagę na kilku komplementarnych płaszczyznach pozytywizmu: estetyczno-literackiej, (meta)naukowej, ideowo-światopoglądowej. Przeprowadzone analizy koncentrowały się na odtworzeniu progów epistemologicznych epoki. Główny akcent położono na wcześniejszej fazie polskiego pozytywizmu, zdominowanej przez (post)oświeceniowy projekt kulturalny.