Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Oficjum rytmiczne św. Franciszka z Asyżu.Restytucja muzyczn.

Iwo Huber Siekierka

Wydawnictwo: Ośrodek Studiów Franciszkańskich, 2006
Stron: 147
Dział:
ISBN/ISSN: 9788392028529

 

Autor: Iwo Huber Siekierka

Wydawnictwo: Ośrodek Studiów Franciszkańskich, 2006

Dział:

Stron: 147

ISBN/ISSN: 9788392028529

Opis:

Oficjum rytmiczne ku czci œw. Fanciszka z Asyżu autortswa Juliana ze Spyry należy do najbardziej interesujšcych kompozycji religijno-liturgicznych póŸnego œredniowiecza. W Pracy tej autor dokonał restytucji muzycznej wspomnianego oficjum na podstawie najstarszych rękopisów muzycznych. Studium to przybliża zarazem ducha kompozycji muzycznych okresu, w którym notuje się dekadencję chorału gregoriańskiego.