Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Polskie ethos i logos

red. Jan Skoczyński

Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka, 2007
Stron: 302
Publikacja Pracowni Filozofii Polskiej, 2
Dział:
ISBN/ISSN: 9788371880773

 

Autor: red. Jan Skoczyński

Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka, 2007

Publikacja Pracowni Filozofii Polskiej, 2

Dział:

Stron: 302

ISBN/ISSN: 9788371880773

Niniejszy tom zawiera artykuły będące pokłosiem II Seminarium Filozofii Polskiej zorganizowanego przez Zakład Filozofii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. W spotkaniu tym wzięło udział liczne grono badaczy reprezentujących zarówno starsze, średnie, jak i najmłodsze pokolenie badaczy z różnych ośrodków akademickich.

Spis treści:
Nota redakcyjna; CZĘŚĆ I. WYCHOWAWCZA ROLA FILOZOFII: Leszek Gawor, Uwag kilka o właściwościach filozofii polskiej; Roman Darowski, Refleksje na temat wychowawczej roli filozofa i filozofii (polskiej); Jakub Ostropolski, Troska Braci Polskich o właściwe wychowanie na przykładzie gimnazjum rakowskiego; Andrzej Wawrzynowicz, Konflikt między teoretyczną a wychowawczą funkcją refleksji historiozoficznej w systemie Augusta Cieszkowskiego; Artur Jocz, O wychowawczej roli filozofii wobec literatury. Stanisława Przybyszewskiego odczytanie istoty Boga na podstawie "Genezis z Ducha"; Piotr Ziemski, Etoplastia Juliana Ochorowicza jako przykład polskiej drogi rozwoju scjentystycznej idei wychowania; Anna Dziedzic, Stanisław Brzozowski jako filozof-wychowawca; Katarzyna Salamon-Krakowska, Klasyczne wykształcenie w zakłamanym świecie. Bolesława Micińskiego "Odpowiedź na list Francesco, obywatela rzymskiego"; Tomasz Mróz, Platon jako psychagog w ujęciu Stefana Pawlickiego; Wanda Kamińska, Stefana Świeżawskiego koncepcja nauczania filozofii; Paweł Walczak, Józefa Tischnera koncepcja filozofii jako paidei; Maciej Woźniczka, Postulaty wychowawcze w polskich koncepcjach kształcenia filozoficznego; Ewa Kochan, Filozofia polska - dwa modele wychowania; Piotr Piotrowski, Filozofia wychowania u Konecznego CZĘŚĆ II. HISTORIA FILOZOFII: Stanisław Borzym, O historię światopoglądów; Stanisław Pieróg, Projekt filozofii narodowej (dwugłos: Trentowski - Massonius); Jan Woleński, Pozytywizm (filozoficzny) polski i jego rola; Czesław Głombik, Powracające pytania o stan badań nad filozofią polską; Krzysztof Bochenek, Rola piętnastowiecznych krakowskich komentarzy biblijnych w badaniach nad historią filozofii polskiej; Steffen Huber, Problem z pojęciem praktycyzmu w interpretacji dzieł okresu renesansu; Jerzy Kojkoł, Polskie spory filozoficzno-metodologiczne w latach 1945-1049. Rozważania wstępne; Katarzyna Guczalska, Ukąszenie Miłosza. Hegel jako figura retoryczna; Mirosław Tyl, Polskie modele filozofii historii filozofii; Maciej Dombrowski, Między Witkiewczem a Witkacym CZĘŚĆ III. MYŚL SPOŁECZNA I POLITYCZNA: Andrzej Walicki, Dwaj hrabiowie Rzewuscy i dwie przeciwstawne koncepcje narodu; Lucyna Wiśniewska-Rutkowska, Lewicowość myśli Edwarda Dembowskiego; Sonia Bukowska, Kapitał duchowy jako źródło bogactwa społecznego w świetle teorii Erazma Majewskiego; Grażyna Szumera, Rozważania Jana Karola Kochanowskiego o przyszłości narodu; Piotr Bartula, Edukacja demokratyczna i arystokratyczny projekt; Agnieszka Zielińska, Poglądy etyczno-społeczne Augustyna Wróblewskiego; Krzysztof Wołodźko, Filozof polityki wobec sytuacji w Polsce (refleksja Bronisława Łagowskiego); Tomasz Femiak, O błędach percepcyjnych i problemach wynikających z błędnego postrzegania rzeczywistości, czyli o poradnictwie filozoficznym dla bezrobotnych.