Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Historia vero testis temporum.Księga jubileuszowa poświęcona profesorowi KrzysztofowiBaczkowskiemu w 70. rocznicę urodzin

red. Janusz Smołucha , red. Anna Waśko , red. Tomasz Graff

Wydawnictwo: Societas Vistulana. Towarzystwo Naukowe, 2008
Stron: 726
Dział:
ISBN/ISSN: 9788361033189
Wydanie papierowe

18,00 16,20

Pozycja dostępna

 

Autor: red. Janusz Smołucha , red. Anna Waśko , red. Tomasz Graff

Wydawnictwo: Societas Vistulana. Towarzystwo Naukowe, 2008

Dział:

Stron: 726

ISBN/ISSN: 9788361033189

 Wyjątkowy prezent przygotowany przez przyjaciół, współpracowników i uczniów Profesora Krzysztofa Baczkowskiego z okazji Jego siedemdziesiątych urodzin. Tom mieści 46 artykułów, polskich i obcojęzycznych, które tematycznie odpowiadają zainteresowaniom badawczym Jubilata, zajmującego się sprawami Europy Środkowej, Polski i Krakowa na przełomie późnego średniowiecza i nowożytności. Przekrój tematyczny oraz charakter zebranych prac jest niezwykle różnorodny: opracowania tworzą swoistą mozaikę ujęć i zagadnień; tekstom analitycznym towarzyszą ujęcia syntetyczne. Księga została podzielona na cztery części odpowiadające czterem dziedzinom historii: polityce i ustrojowi, dziejom Kościoła i religijności, gospodarce oraz kulturze. Aktualnym refleksjom i ożywionym dyskusjom nad kształtem ustroju Polski towarzyszy analiza dawnych projektów jego reformy (Monarchia średniowieczna w Polsce i Europie). Przedstawione zostały koncepcje obrony chrześcijaństwa oraz działalność duchownych Stolicy Apostolskiej, a obok lokalne sprawy Kościoła w Polsce i funkcjonowanie średniowiecznych parafii (Duchowni i świeccy w Kościele średniowiecznym). W części Z dziejów gospodarczych średniowiecza poruszone zostały zagadnienia handlu międzynarodowego, zaplecza gospodarczego zamków województwa krakowskiego, prawa i przywileje szlachty oraz gospodarka ziemi krakowskiej. W interesujący sposób ujęto między innymi problem przynależności narodowej, filozofię wojen, a także znaczenie hołdu pokoronacyjnego w średniowieczu (Kultura, mentalność, idee). Wśród artykułów niezwykle cenne są edycje mało znanych materiałów źródłowych. Publikacja zawiera bibliografię prac prof. dr. hab. Kszysztofa Baczkowskiego.