Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Słownik wydarzeń, pojęć i legend XX wieku

Władysław Kopaliński

PWN. Wydawnictwo Naukowe, 2008
Stron: 528
Dział:
ISBN: 9788301156411
 
 
 

 

Władysław Kopaliński

PWN. Wydawnictwo Naukowe, 2008

Dział:

Stron: 528

ISBN: 9788301156411

 Słownik wydarzeń, pojęć i legend XX wieku jest niezwykłym słownikiem wymyślonym i napisanym przez jednego człowieka. Jest kontynuacją Słownika mitów i tradycji kultury. Każdy, kto korzystał z tamtego dzieła, powinien zapoznać się z jego drugą częścią. Z kart tej książki przemawia do czytelnika mijający XX wiek z całą jego złożonością - z ogromnymi osiągnięciami nauki, techniki i kultury, a zarazem z okrutnymi rewolucjami i wyniszczającymi wojnami, z szaleństwem polityków i absurdami masowej kultury. Subiektywny dobór haseł nie jest wadą, ale zaletą dzieła. Jego lektura pozwoli czytelnikom skonfrontować własne przemyślenia i wiedzę o naszym stuleciu z tym jak widzi wiek XX Władysław Kopaliński.