Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Człowieczeństwo. Problem sprawstwa

Margaret S. Archer

ZAKŁAD WYDAWNICZY NOMOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 2013
Stron: 344
Dział:
ISBN: 9788376881256
 
 
 

 

Książka jest częścią autorskiej trylogii poświęconej relacjom między podmiotami działania społecznego (agents) a strukturami kulturowymi i społecznymi. Autorka wykłada w niej swoje stanowisko realizmu społecznego (social realism), odróżniając je zarówno od redukcjonistycznych podejść w socjologii, przypisujących bezwzględny prymat podmiotom lub strukturom, jak i od Giddensa teorii strukturacji. Obie te perspektywy uznaje obydwa bieguny tej relacji za niesamoistne. Jej zdaniem wszystkie te podejścia bagatelizują przedspołeczne i pozajęzykowe podstawy formowania się jednostkowej jaźni i tożsamości, a zwłaszcza uczestnictwo jednostek w naturalnym i praktycznym porządku rzeczywistości, w dużej mierze niezależnym od porządku społecznego. Dzięki temu rozróżnieniu możliwe staje się również analityczne oddzielenie tożsamości osobistej jednostki od jej tożsamości społecznej, będącej pochodną wykonywanych ról, a co za tym idzie, położenie mocnych fundamentów konceptualnych pod ludzką sprawczość i refleksyjność, które – mimo realnego charakteru ograniczeń strukturalnych – stwarzają możliwość zmiany społecznej.

Książka autorstwa Margaret Archer, profesor socjologii na Uniwersytecie Warwick w Anglii oraz członkini-założycielki Papieskiej Akademii Nauk Społecznych, jest jedną z najważniejszych pozycji współczesnej teorii społecznej lub, inaczej ujmując, refleksji nad społeczeństwem należącej do nurtu określanego mianem krytycznego realizmu filozoficznego.