Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Psychologia dorastania. Zmiany rozwojowe w dobie globalizacji

Anna Oleszkowicz, Alicja Senejko

PWN. Wydawnictwo Naukowe, 2013
Stron: 298
Dział:
ISBN: 9788301174040
 
 
 

 

Anna Oleszkowicz, Alicja Senejko

PWN. Wydawnictwo Naukowe, 2013

Dział:

Stron: 298

ISBN: 9788301174040

Celem książki jest opis zmian rozwojowych zachodzących w okresie adolescencji w kontekście współczesnych przemian cywilizacyjnych. Autorki opisują teoretyczne modele rozwoju, by następnie przejść do analizy zadań rozwojowych okresu dorastania. Charakteryzują standardy młodzieży dotyczące atrakcyjności i sprawności fizycznej, kształtowanie się tożsamości płciowej, zmiany w zakresie relacji z rówieśnikami i dorosłymi oraz wymagania, jakie stawia przed młodzieżą system edukacji i rynek pracy. Odrębne rozdziały poświęcono rozwojowi poznawczemu młodzieży i kształtowaniu się osobowości. Ostatnia cześć publikacji dotyczy światopoglądu i i systemu etycznego dorastających ludzi.