Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Relacje wojenne ziemian. Perspektywa dwóch pokoleń

Marcin wybór i oprac. Chorązki

Wysoki Zamek, 2013
Stron: 358
Dział:
ISBN: 9788393611751
 
 
 

 

Marcin wybór i oprac. Chorązki

Wysoki Zamek, 2013

Dział:

Stron: 358

ISBN: 9788393611751

Autor zestawił w swojej książce spisane przed kilkudziesięciu laty wspomnienia ziemian zaangażowanych w działalność konspiracyjnej organizacji „Uprawa”-„Tarcza” z zapisem wywiadów, jakie przeprowadził z młodszym pokoleniem ziemiańskich rodzin, z osobami, które w czasie okupacji były w wieku dziecięcym lub młodzieńczym. Konfrontując pamięć dwóch pokoleń o okupacyjnych losach ziemian, ukazał dwie odmienne, ale wzajemnie przenikające się narracje. Został w ten sposób odtworzony możliwie pełny obraz życia podkrakowskich dworów w czasie II wojny światowej.
     Wartością książki jest pokazanie różnorodności postaw (od „przetrwać” po „walczyć”) i rozmaitej argumentacji używanej przez ziemiaństwo. Kluczowe jest skonfrontowanie pamięci dwóch pokoleń. Te dwie perspektywy osób dojrzałych i młodszych, a niekiedy dorastających dzieci, prowadzą do wykreowania dwóch odmiennych, ale wzajemnie przenikających się narrac
 
DR AGNIESZKA ŁUCZAK (fragment recenzji)