Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Marzenie, które czyni poetą... Autentyczność i empatia w dziele literackim Juliana Kornhausera

Adrian Gleń

TOWARZYSTWO AUTORÓW I WYDAWCÓW PRAC NAUKOWYCH "UNIVERSITAS", 2013
Stron: 366
Dział:
ISBN: 9788324223459
 
 
 

 

Spis treści

 

I. Rzeczy wstępne

Wykaz zastosowanych skrótów do dzieł Juliana Kornhausera 

Introdukcja 

Wprowadzenie. O językach autentyczności, zaangażowaniu

i miejscu w obrębie pokolenia Juliana Kornhausera 

II. Języki Kornhausera

1. „Wiersz, który w rzecz chce się przemienić”.

Język i rzecz w dziele Kornhausera.

Kilka uwag na początek 

2. Języki zaangażowania 

3. Język ironii, buntu i negacji 

4.1. W drodze do języka autentyczności 

4.2. Język „intymnej obserwacji” 

4.3. Język epifanijny 

5. Przez tekst do istnienia… Referencja transtekstualna 

6. Śmierć i świat.

Dwa obrazy autentyczności („języki malarskie”) 

6.1. Niebo nad górami albo o autentyczności nie-możliwej 

6.2. Zamieszkać w Murnau.

Lekcja (z) Kandinskiego 

7. Języki empatii.

Etyka w dziele poetyckim Juliana Kornhausera 

8. Języki nie-pamięci.

U-obecnianie przeszłości i zmaganie z utratą 

8.1. Język przeciw przemijaniu. Dziecięce widzenie

rzeczy jako dyskretna konsolacja? 

8.2. „Niezmienna zmienność” 

8.2.1. Wobec rzeki, przeciw rzece 

8.2.2. Nic i nić 

8.2.3. Rzeka i obłok – imiona prze-mijania.

Elegie edmontońskie 

8.2.4. „Zapach spokoju”.

Kornhausera Et in arcadia ego 

III. Gdziekolwiek poza język?

Zamiast zakończenia 

Nota edytorska 

Bibliografia prac cytowanych 

Indeks nazwisk