Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Życie filmowe w województwie kieleckim do 1939 roku

Monika Bator

Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, 2013
Stron: 396
Dział:
ISBN: 9788371335563
 
 
 

 

W niniejszej książce podjęto próbę rekonstrukcji i interpretacji zjawisk życia filmowego na obszarze, który w latach 1919-1939 stanowił jednostkę administracyjną o nazwie województwo kieleckie. Zakres czasowy publikacji obejmuje okres od pierwszych pokazów kinematograficznych na tych ziemiach, na początku XX wieku, aż do wybuchu II wojny światowej. W literaturze przedmiotu nie było dotąd zwartego opracowania na temat filmowej przeszłości przedwojennego województwa kieleckiego. Podstawę faktograficzną książki stanowią badania źródłowe: archiwalne i prasowe. Problematykę życia filmowego w przedwojennym województwie kieleckim ujęto w kilku rozdziałach. W pierwszym podjęto próbę odtworzenia dziejów kinematografów z obszaru województwa kieleckiego, losów ich właścicieli oraz zbadano oddziaływanie polityki fiskalnej i legislacyjnej państwa (zarówno władz centralnych, jak i lokalnych) na kondycję kinematografów województwa kieleckiego do 1939 roku. Interesującą kwestią poruszoną w kolejnym rozdziale była polityka repertuarowa, począwszy do sfery dystrybucji, poprzez obieg filmów między poszczególnymi kinami, aż do wyborów programowych właścicieli i czynników, które je stymulowały. Osobny rozdział poświęcono szczegółowemu opisowi środków reklamowych, jakich używano w kinach przedwojennego województwa kieleckiego. I wreszcie rozdział ostatni to próba charakterystyki publiczności kinowej z uwzględnieniem funkcji kina z punktu widzenia potrzeb „nowej publiczności” i poszerzających się oczekiwań dawnych odbiorców kultury. Książka wypełnia lukę w badaniach nad historią życia filmowego w Polsce z perspektywy lokalnej. Pozwala dogłębniej przyjrzeć się roli, jaką odgrywało kino i film na głębokiej przedwojennej prowincji polskiej. Nie można nie zauważyć i nie docenić funkcji informacyjnej, edukacyjnej, rozrywkowej, czy wreszcie integracyjnej nowej sztuki. Książka skierowana jest zarówno do miłośników kina, chcących pogłębić jego rolę w kulturze, jak i wszystkich zainteresowanych historią Kielc.