Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Zasada solidarności. Studium z filozofii społecznej

Dariusz Dobrzański

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU, 2013
Stron: 290
Dział:
ISBN: 9788323225966

 

Dariusz Dobrzański

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU, 2013

Dział:

Stron: 290

ISBN: 9788323225966

Rozprawa poświęcona jednemu z najbardziej klasycznych zagadnień nowoczesnej i współczesnej myśli społecznej, jakim jest solidarność. Obok tradycyjnych ujęć problemu spójności społecznej (P. Leroux,  L. Bourgeois, E. Durkheim), proponuje również analizę pojęcia solidarności, która ujawnia się dopiero w trzech ostatnich dekadach dwudziestego wieku i jest rozwijana do dziś. W teorii racjonalnego wyboru (M. Hechter) oraz teorii działań i etyki dyskursu (J. Habermas) postawione zostaje pytanie o normatywne podstawy, warunki i formy ludzkiej solidarności w ponowoczesnym świecie. Dla filozofii społecznej zasadnicza trudność wiąże się z zagadnieniem uzasadnienia uniwersalnej międzyludzkiej solidarności wrażliwej na swoistości i lokalne praktyki. Współdziałanie, komunikacja i dialog zostają uznane za kluczowe kategorie w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, jak racjonalnie powiązać i uzasadnić działania autonomicznego podmiotu z potrzebą tworzenia i podtrzymywania więzi społecznych.