Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Polskie ugrupowania ugodowe w Wielkim Księstwie Poznańskim w latach 1864-1918

Rafał Łysoń

MAŁGORZATA GMURCZYK-WROŃSKA "WYDAWNICTWO NERITON", 2013
Stron: 314
Dział:
ISBN: 9788375432725
 
 
 

 

Problem działalności ugodowej w zaborze pruskim jest słabo znany w porównaniu z pozostałymi dwoma zaborami. Autor w swej pracy przedstawia program i skład społeczny polskich ugrupowań ugodowych oraz motywy zajęcia takiej postawy w ostatnim ćwierćwieczu rządów pruskich w Poznańskiem. Osobne miejsce zajmuje omówienie roli poznańskich ugodowców w okresie I wojny światowej w niemieckiej administracji i polityce, nie tylko w zaborze pruskim, ale i w okupowanym Królestwie Polskim.