Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Samorząd miejski Kielc w latach 1917-1939

Ireneusz Ciosek

Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach"2012, 2013
Stron: 254
Dział:
ISBN: 9788371335792
 
 
 

 

Publikacja poświęcona jest działalności Rady Miejskiej i Zarządu Miejskiego (Magistratu) w Kielcach, w latach 1917-1939. Celem pracy jest prześledzenie roli samorządu miejskiego w budowie społeczeństwa obywatelskiego i skutków przyjęcia wysokich stanadardów demokratycznych przy jednoczesnym zapóźnieniu cywilizacyjnym. Wyposażenie samorządu miejskiego w szerokie kompetencje w odrodzonym państwie polskim spowodowało, że miał on decydujący wpływ na funkcjonowanie najważniejszych sfer życia społeczności miejskiej. Problemy gospodarcze, niespójność prawa i zamęt organizacyjny pierwszych lat niepodległości nie ułatwiały pracy samorządu miejskiego. Mimo wielu przeciwności, nie brakowało ludzi zaangażowanych w pracę Rady Miejskiej i Zarządu Miejskiego (Magistratu) w Kielcach. Dzięki działaczom samorządowym wzrastało wśród mieszkańców miasta poczucie znaczenia samorządu dla ich jakości życia. W książce została przedstawiona działalnośc powołanego w 1916 r. przez władze okupacyjne samorządu miejskiego, który wziął na siebie ciężąr przeprowadzenia mieszkańców miasta przez czas chaosu końca wojny i pierwszych dni niepodległości. W publikacji omówione zostały podstawy prawne samorządu po 1918 r. jak również Rady Miejskiej i Zarządu Miejskiego (Magistratu) w sferze społecznej i gospodarczej. Prześledzono wpływ uwarunkowań politycznych na działalność samorządu miejskiego, jak również stosunek Rady Miejskiej do ówczesnych wydarzeń politycznych i społecznych w kraju. Publikacja jest skierowana do badaczy historii samorządu terytorialnego, administracji, zagadnień społecznych, regionalistów oraz szerokiego grona czytelników.