Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Kaplice w dawnym ksiestwie ziębickim

Bogusław Czechowicz

Quaestio, 2012
Stron: 155
Dział:
ISBN: 9788362571260
 
 
 

 

Bogusław Czechowicz

Quaestio, 2012

Dział:

Stron: 155

ISBN: 9788362571260

Książka przynosi omówienie w szerokim kontekście dziejowym, kulturowym i przestrzennym niepozornych na ogół obiektów sakralnych, które niegdyś zawładnęły krajobrazem Księstwa Ziębickiego, a dziś, często podupadłe lub całkiem utracone na skutek wandalizmu i braku opieki, znane są niekiedy jedynie z dawnych publikacji. Nad obszarem tym dominuje od blisko 400 lat kaplica na Kalwarii koło Barda – ten ośrodek kultu jest też głównie przedmiotem niniejszej książki. Przynosi ona także omówienie twórczości związanej z funkcjonowaniem kaplic – grafiki dewocjonalnej czy falerystyki. Jako taka jest dopełnieniem książki z 2003 r. poświęconej kaplicom w dawnym Hrabstwie Kłodzkim.

 

 

Dr hab. Bogusław Czechowicz, prof. Uniwersytetu Opolskiego oraz docent na Uniwersytecie w Hradcu Králové, historyk sztuki i historyk zajmujący się sztuką środkowoeuropejską XIII-XX w., dawną kartografią, a obecnie głównie historiografią ziem Korony Czeskiej oraz biblijnymi asocjacjami europejskiej kultury i historiozofii. Wyniki swoich badań prezentował na blisko 100 konferencjach naukowych, kilka z nich organizując. Autor książek: Nagrobki późnogotyckie na Śląsku (2003), Kaplice w dawnym Hrabstwie Kłodzkim (2003), Dialog form i treści w architekturze Wrocławia (2003), Historia kartografii Śląska XIII-XIX wieku (2004), Książęcy mecenat artystyczny na Śląsku u schyłku średniowiecza (2005), Bernharda Mannfelda „Śląsk w obrazach” (2005), Kościół w Gorzanowie na Ziemi Kłodzkiej (2007), Sukcesorzy śląskich Piastów (2007), Visus Silesiae (2008), Między katedrą a ratuszem (2008), Ars lucrum nostrum (2008), Kladské dějepisectví v Polsku po druhe světove valce (2010), Dvě centra v Korunĕ (2011), wielu artykułów naukowych, not encyklopedycznych i katalogowych, rozdziałów prac zbiorowych, redaktor i współredaktor kilku tomów pokonferencyjnych i autor kilkuset artykułów popularnonaukowych i publicystycznych.