Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Mity i legendy w polskiej historii wojskowości, T.1

red. Wieslaw Caban, red. Józef Smoleński, Żaka Jakub współpr.

Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, 2014
Stron: 425
Dział:
ISBN: 9788371335914
 
 
 

 

Spis treści

 • Wstęp - Regina Renz, s. 7

  Część pierwsza

 • Tadeusz Srogosz, Mit wzniosłości (sublimacji) w badaniach historycznowojskowych. Rozważania teoretyczne i prezentacja przykładów, s. 13
 • Karol Olejnik, Mit w historiografii i świadomości historycznej, s. 21
 • Czesław Grzelak, Mity i legendy w historii - pułapki czy ślady przeszłości?, s. 26
 • Łukasz Różycki, Wojskowość wczesnosłowiańska w świetle rzymskich źródeł, s. 30
 • Andrzej Niewiński, Pobranie jeńca a uzyskanie herbu na przykładzie legend herbowych. Prolegomena, s. 37
 • Konrad Ziółkowski, Mityczne spotkanie dwóch armii w historiografii. Starcie na Psim Polu pod Wrocławiem w 1109 roku, s. 44
 • Damian Kała, Czy wojewodowie krakowscy z XII i XIII wieku rzeczywiście dowodzili wojskiem? Między mitem historiograficznym a faktem źródłowym, s. 53
 • Jan Ptak, "Lecz krzyżackiego gadu nie ugłaszcze..."? Militarne współdziałanie Polski z zakonem teutońskim w XIII-XV wieku, s. 62
 • Aleksander Bołdyrew, Obraz "Bitwa pod Orszą" i badania nad jego przydatnością do dziejów uzbrojenia. Przyczynek do legendy historiograficznej, s. 71
 • Andrzej Gładysz, Kampania Bogdana III Jednookiego w Polsce w 1509 roku a obrona Rohatyna, s. 78
 • Zbigniew Chmiel, Mit samowoli magnackiej? Wyprawy Potockich do Mołdawii w 1607 i 1612 roku, s. 88
 • Dariusz Kupisz, Oblężenie Pskowa w latach 1581-1582 jako element legendy batoriańskiej, s. 95
 • Maciej Franz, Mit pijanego wodza w polskiej historiografii wojskowej na przykładzie hetmana wielkiego koronnego Mikołaja Potockiego , s. 104
 • Mirosław Nagielski, Mity i legendy związane z powstaniem kozackim Bohdana Chmielnickiego w jego początkowej fazie (1648-1653), s. 111
 • Jerzy Winiarski, Dyskurs mitu sarmackiego w "Wojnie chocimskiej" Wacława Potockiego, s. 122
 • Karol Kościelniak, Szlachecki obrońca siedemnastowiecznej Rzeczypospolitej. Mit czy rzeczywistość, s. 135
 • Zbigniew Pilarczyk, Czy to prawda, że kresów Rzeczypospolitej broniły piersi szlachty zamiast fortec?, s. 140
 • Maciej Trąbski, Kawaleria narodowa epoki stanisławowskiej - na przekór polskiej historii, s. 148
 • Małgorzata Konopnicka, Oficer w służbie cywilnej na Śląsku w latach 1740-1806 (współczesna historiografia wobec dawnego stereotypu), s. 158

  Część druga

 • Adam Buława, Dekonstrukcja/demitologizacja tradycyjnych wątków narracji dotyczących epoki powstania styczniowego (1860-1864) w polskiej historiografii , s. 171
 • Piotr Derengowski, Mity związane z udziałem Polaków i "polskich" oddziałów w amerykańskiej wojnie domowej 1861-1865, s. 182
 • Juliusz Tomczak, Udział brygady pułkownika Włodzimierza Krzyżanowskiego w bitwie pod Chancellorsville 2 maja 1863 roku, s. 189
 • Wiesław Caban, Mity wokół służby Polaków w armii rosyjskiej w XIX wieku, s. 200
 • Stanisław Czerep, Kariery oficerów polskiego pochodzenia w armii rosyjskiej w latach 1864-1917 - mity i rzeczywistość, s. 208
 • Krzysztof Widziński, Obraz rosyjskiej myśli wojskowej w XIX i na początku XX wieku w polskiej historiografii, s. 216
 • Jacek Jędrysiak, "Plan Schlieffena" - mit i rzeczywistość na podstawie najnowszych badań, s. 226
 • Mariusz Kulik, Jacek Legieć, O udziale Polaków w wojnie rosyjsko-japońskiej (wybrane problemy), s. 235
 • Marek Dutkiewicz, Działania oddziałów strzeleckich między Krakowem a Kielcami w sierpniu 1914 roku, s. 243
 • Urszula Oettingen, Jak kielczanie witali strzelców w 1914 roku - budowanie legendy, s. 252
 • Dariusz Radziwiłłowicz, Legenda grunwaldzka w działalności patriotycznej polskich organizacji politycznych i zbrojnych w okresie I wojny światowej, s. 261
 • Przemysław Waingertner, Na szlaku bojowym I Brygady Legionów Polskich. Z frontowych wspomnień Wilhelma Wilczyńskiego, s. 270

  Część trzecia

 • Janusz Karwat, Prawda i fikcja w historii powstania wielkopolskiego 1918/1919, s. 281
 • Zbigniew Zaporowski, Władysław Sikorski w obronie Lwowa (listopad 1918 - styczeń 1919), s. 287
 • Paweł Borek, Fakty i mity na temat "incydentu pińskiego" z 5 kwietnia 1919 roku, s. 293
 • Andrzej Olejko, Prawdy i półprawdy z okresu narodzin lotnictwa polskiego wojskowego 1918-1920. Polska symbolika lotnicza oraz pierwsze zwycięstwa powietrzne w 1919 roku w świetle najnowszych badań, s. 304
 • Mariusz Niestrawski, Rola 7. eskadry myśliwskiej im. Tadeusza Kościuszki w walce z 1. Armią Konną Siemiona Budionnego (maj-wrzesień 1920), s. 316
 • Waldemar Rezmer, Armia Ochotnicza w 1920 roku - mit i rzeczywistość, s. 325
 • Tadeusz Banaszek, Stosunek wojska do ludności w latach 1919-1921 na przykładzie województwa kieleckiego, s. 332
 • Wiesław Bolesław Łach, Polsko-litewski pas neutralny a próba rozwiązania problemu - faktografia mitu, s. 337
 • Małgorzata Wiśniewska, Związek Strzelecki - na ile organizacja samodzielna, a na ile polityczne zaplecze sanacji?, s. 345
 • Aneta Niewęgłowska, "Armia Rezerwowa" - kontrowersje między obozem piłsudczykowskim a Federacją Polskich Związków Obrońców Ojczyzny o model systemu obrony Polski w latach 1929-1934, s. 354
 • Wojciech Chudzik, Walka o gospodarkę, czyli konflikt grupy Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych z grupą "zamkową", s. 364
 • Marek Wawrzynkowski, Żołnierz polski ostoją ładu i porządku w Drugiej Rzeczypospolitej - mit czy prawda? Rozważania na przykładzie Dowództwa Okręgu Korpusu nr VIII w latach 1921-1939, s. 376
 • Zdzisław Cutter, Generalny Inspektorat Sił Zbrojnych Wojska Polskiego w strukturze naczelnych władz polityczno-wojskowych Drugiej Rzeczypospolitej, s. 387
 • Robert Majzner, Wartościowe czy bezużyteczne? Oddział Drugiego Sztabu Głównego Wojska Polskiego i jego analizy wojny domowej w Hiszpanii 1936-1939, s. 399
 • Paweł Korzeniowski, Rola i użycie czołgów na polu walki w świetle polskich międzywojennych periodyków wojskowych, s. 409
 • Tomasz Kośmider, Planowanie wojenne w Polsce w okresie międzywojnia - fakty i mity, s. 418