Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Mity i legendy w polskiej historii wojskowości, T.2

red. Wieslaw Caban, red. Józef Smoliński, Jakub współpr. Żaka

Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach"2012, 2014
Stron: 425
Dział:
ISBN: 9788371335921
 
 
 

 

Spis treści

  Część czwarta

 • Iwona Pietkiewicz, Grzegorz Gniwkiewicz, Antoni F. Komorowski, Prawdy i mity o naborze do oddziału żywych torped w Polsce w 1939 roku, s. 9
 • Henryk Ćwięk, Fakty i mity wokół działalności wywiadowczej Jerzego Sosnowskiego, s. 19
 • Joanna Bochaczek-Trąbska, Major Jan Henryk Żychoń - bohater czy zdrajca?, s. 29
 • Robert Litwiński, Silni, zwarci, gotowi...? Polskie przygotowania do II wojny światowej w świetle relacji generała brygady Kordiana Zamorskiego, s. 39
 • Rafał Roguski, Żołnierz kawalerii w oczach społeczeństwa polskiego w okresie międzywojennym, s. 48
 • Zbigniew Moszumański, Mity i stereotypy o obronie przeciwlotniczej Drugiej Rzeczypospolitej, s. 58
 • Waldemar Grabowski, Mity wokół pozostawienia Polski przez aliantów we wrześniu 1939 roku. Wybrane zagadnienia, s. 66
 • Paulina Gosthorska, O trwałości mitu obrony Westerplatte, s. 74
 • Jan Szkudliński, Stare i nowe mity obrony Westerplatte, s. 81
 • Mariusz Kardas, Spojrzenie na obronę Gdyni w 1939 roku z perspektywy XXI wieku, s. 88
 • Henryk Stańczyk, Bitwa nad Bzurą w 1939 roku. Zwrot zaczepny czy próba wyjścia z matni?, s. 99
 • Zdzisław Kościański, Mity i stereotypy związane z polską kawalerią w 1939 roku (uwagi i refleksje), s. 109
 • Wojciech Włodarkiewicz, Mity i uproszczenia dotyczące kampanii polskiej 1939 roku , s. 117
 • Jerzy Prochwicz, Elitarność Korpusu Ochrony Pogranicza. Fakty i mity, s. 129

  Część piąta

 • Zdzisław Jagiełło, Czy istnieje potrzeba demitologizacji historii wojskowości? - rozważania filozoficzne, s. 141
 • Józef Smoliński, Oczekiwania polskich władz wojskowych wobec Polonii amerykańskiej a rzeczywistość (1939-1945), s. 150
 • Tadeusz Panecki, Francja wobec Polski we wrześniu 1939 roku - prawdy i mity, s. 159
 • Danuta Kisielewicz, Prawdy i mity o życiu polskich jeńców wojennych w niewoli niemieckiej w czasie II wojny światowej, s. 166
 • Przemysław Jagieła, "My z Oberlangen" - kazus podchorążych Wojska Polskiego w niewoli niemieckiej, s. 176
 • Łukasz Męczykowski, Mit śpiącego Johna Bulla - brytyjska Home Guard w 1940 roku, s. 183
 • Zygmunt Matuszak, Pierwsza Dywizja Piechoty im. Tadeusza Kościuszki w bitwie pod Lenino (12-13 października 1943) - prawda i mity (wybrane problemy), s. 191
 • Jerzy Gapys, Mity i fakty. Wzajemne relacje sfer ziemiańskich z Armią Krajową na przykładzie Okręgu Armii Krajowej "Jodła", s. 200
 • Krzysztof Góra, Zgrupowania partyzanckie Armii Krajowej "Ponury" na tle rozwoju ruchu partyzanckiego na Kielecczyźnie w czasie II wojny światowej, s. 211
 • Piotr Matusak, Spory o ocenę powstania warszawskiego 1944 roku, s. 220
 • Juliusz S. Tym, Mity i legendy w dziejach polskiej Pierwszej Dywizji Pancernej, s. 226
 • Jakub Żak, Atrakcje i rozrywki życia żołnierskiego Armii Polskiej na Wschodzie (1942-1943), s. 234
 • Dariusz Złotkowski, Wacław Gdesz. Pamiętnik pisany na wojnie, o sprawach codziennych, s. 243

  Część szósta

 • Piotr Semków, Na szachownicy mitów i rzeczywistości. Kilka uwag o skutkach odbrązawiania polskiej historii wojskowości, s. 257
 • Jan Sarniak, Armia Czerwona na Ziemiach Zachodnich i Północnych po 1945 roku. Mit sojusznika a rzeczywistość, s. 267
 • Michał Trubas, Radziecka broń jądrowa w Polsce, s. 276
 • Andrzej Drzewiecki, U źródeł polskich "kompleksów i mitów" morskich, s. 286
 • Jerzy Będźmirowski, O sowietyzacji w Marynarce Wojennej - realnie i bez emocji, s. 294
 • Mariusz Konarski, Ucieczka podporucznika marynarki pilota Arkadiusza Korobczyńskiego, s. 304
 • Jerzy Przybylski, Bez mitów i legend o możliwościach bojowych Polskiej Marynarki Wojennej, s. 313
 • Wojciech Mazurek, Desant na Danię. Mit czy realny plan inwazji? Polskie możliwości wykonania powietrzno-morskiej operacji desantowej w Cieśninach Bałtyckich (1955-1991), s. 325
 • Anna Marcinkiewicz-Kaczmarczyk, Bohater czy zdrajca - mity i legendy na temat generała Władysława Andersa w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, s. 336
 • Anita Młynarczyk-Tomczyk, Ideowo-wychowawczy przekaz Grunwaldu na kanwie jubileuszu jego 550. rocznicy (1960 rok), s. 346
 • Jerzy Kajetanowicz, Mity w historii Wojska Polskiego w okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, s. 355
 • Dariusz Kozerawski, Międzynarodowe operacje pokojowe z udziałem kontyngentów Wojska Polskiego w latach 1973-1999. Propagandowa fikcja i niewygodne fakty, s. 364