Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Sowiniec 2013, nr 42

Księgarnia Akademicka, 2013
Sowiniec;
Stron: 154
Dział:
ISBN: 14251965_42
 
 
 

 

Księgarnia Akademicka, 2013

Sowiniec;

Dział:

Stron: 154

ISBN: 14251965_42

Półrocznik „Sowiniec” jest naukowym czasopismem historycznym, którego tematyka skupia się na ostatnich dwóch stuleciach historii Polski, w szczególności zaś na polskich zmaganiach niepodległościowych. Wieloletnia walka Polaków o odbudowę niepodległego Państwa Polskiego naznaczona była kilkoma powstaniami narodowymi oraz olbrzymim wysiłkiem w czasie dwóch światowych konfliktów. Za ostatni zryw wolnościowy zwykło się też uważać ruch skupiony wokół NSZZ „Solidarność”, który znacznie przyczynił się do erozji systemu komunistycznego w tej części Europy, otwierając drogę do niepodległości.

Czasopismo zamieszcza rozprawy naukowe, opracowania dokumentów, wspomnienia i relacje oraz recenzje prac historycznych związanych z wyżej wymienioną tematyką.

Tytuł periodyku nawiązuje do kopca usypanego w Krakowie na wzgórzu Sowiniec w latach 30. XX wieku, ku czci Marszałka Józefa Piłsudskiego, twórcy odrodzonego w 1918 r. Państwa Polskiego. U stóp kopca od wielu lat składane są ziemie z pól bitewnych i miejsc martyrologii narodu polskiego z czasów walk o wolność i niepodległość kraju. Do obecnych czasów złożono już ziemie z ponad tysiąca pól bitewnych i miejsc kaźni. Z tego też powodu kopiec nazywany jest „Mogiłą Mogił” i stanowi symbol polskich walk o niepodległość.