Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

W poszukiwaniu nowej równowagi w nauczaniu języków obcych w szkole wyższej. Na przykładzie projektu edukacyjnego English++

Monika Stawicka

Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka, 2015
Stron: 224
Biblioteka LingVariów. Glottodydaktyka, 11
Dział:
ISBN/ISSN: 9788376385617

 

Autor: Monika Stawicka

Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka, 2015

Biblioteka LingVariów. Glottodydaktyka, 11

Dział:

Stron: 224

ISBN/ISSN: 9788376385617

 

 

 

Publikacja Moniki Stawickiej (…) jest niezwykle potrzebna z uwagi na konieczność wprowadzenia daleko idących zmian w dydaktyce językowej (…). Książka może być swojego rodzaju przewodnikiem dla nauczycieli języków obcych, chcących stopniowo odchodzić od modelu nauczania języka obcego opartego na transmisji wiedzy, wykonywaniu tradycyjnych ćwiczeń i dominacji nauczyciela w kierunku większej autonomii uczących się, którzy mają opanować umiejętności językowe przez współpracę z innymi osobami i samodzielnie odkrywać wiedzę.

Z recenzji prof. dra hab. Mirosława Pawlaka, UAM

Książka (…) odnosi się do niezwykle istotnych zagadnień współczesnej glottodydaktyki. Autorka daje dowód rzetelności naukowej, umiejętności prowadzenia skomplikowanego wywodu naukowego opartego na rozległych lekturach i własnych przemyśleniach.

Z recenzji prof. dr hab. Jolanty Zając, UW

 

Dr Monika Stawicka – absolwentka Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego
w Krakowie. W 2011 r. na Wydziale Filologicznym UJ obroniła pracę doktorską poświęconą metodzie projektów w kształceniu językowym w szkole wyższej. Od 2015 r. jest dyrektorem Jagiellońskiego Centrum Językowego UJ. M. Stawicka jest autorką publikacji z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego oraz materiałów dydaktycznych, m.in. pierwszego w Polsce otwartego epodręcznika do nauczania języka angielskiego dla informatyków English++ (nagroda European Language Label). W obecnej działalności naukowo-dydaktycznej koncentruje się na nauczaniu projektowym, jakości nauczania i uczenia się oraz zarządzaniu procesem glottodydaktycznym.