Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Literatura polska po 1989 roku w świetle teorii Pierre'a Bourdieu. Raport z badań

Grzegorz Jankowicz, Piotr Marecki, Alicja Palęcka

Ha.Art., 2014
Stron: 270
Dział:
ISBN: 9788364057397
 
 
 

 

Grzegorz Jankowicz, Piotr Marecki, Alicja Palęcka

Ha.Art., 2014

Dział:

Stron: 270

ISBN: 9788364057397

Literatura polska po 1989 roku w świetle teorii Pierre’a Bourdieu finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki. Nadrzędnym celem projektu był naukowy opis dwudziestu pięciu lat rozwoju pola literackiego w Polsce (1989–2014) i zachowań jego głównych aktorów (pisarzy i pisarek, wydawców, agentów literackich i tak dalej) za pomocą teoretycznych narzędzi zaproponowanych przez francuskiego socjologa Pierre’a Bourdieu. Intencją zespołu badawczego była także pionierska na taką skalę aplikacja narzędzi socjologicznych do refleksji literaturoznawczej w Polsce po 1989 roku. Badania przeprowadzone przez socjologów, kulturoznawców i literaturoznawców składały się z trzech części: analizy pozycji pola literackiego w odniesieniu do innych obszarów życia społecznego (władzy, ekonomii, edukacji, mediów) oraz jej rozwoju w czasie, analizy wewnętrznej struktury pola literackiego oraz analizy genezy habitusów pisarzy i pisarek.