Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Dobra ziemskie w wojewodztwie kieleckim według spisów z roku 1923 i 1925

edyta opr. Majcher-Ociesa, opr. Mieczysław B. Markowski

Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach"2012, 2014
Stron: 142
Dział:
ISBN: 9788371335938
 
 
 

 

Publikacja obejmuje materiał statystyczny i jego analizę oraz charakterystykę ziemiaństwa jako grupy. Materiał źródłowy to dwa spisy majątków ziemskich sporządzone przez Okręgowy Urząd Ziemski w Kielcach i przechowywane w Archiwum Państwowym w Kielcach. Spis z 1923 r. obejmuje majątki liczące powyżej 100 ha, natomiast z 1925 r. - powyżej 180 ha. Źródło zawiera informacje o właścicielu, powierzchni majątków, o użytkowaniu ziemi, aktywności pozarolniczej. Majątki zostały scharakteryzowane w podziale na powiaty. Zaletą tych spisów jest całościowe zestawienie stanu posiadania ziemi przez ziemiaństwo w województwie kieleckim obejmującym w dwudziestoleciu międzywojennym m.in. Zagłębie Dąbrowskie, powiaty olkuski, miechowski, częstochowski i radomski.