Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Komunikowanie prawa w dobie pluralizmu kulturowego

Michał Dudek

ZAKŁAD WYDAWNICZY NOMOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 2014
Stron: 334
Dział:
ISBN: 9788376881782
 
 
 

 

Głównym celem książki jest analiza zagadnienia, jak szeroko rozumiani cudzoziemcy mogą uzyskiwać orientację w prawie państwa, na którego terytorium aktualnie się znajdują oraz stopnia stosowalności teorii komunikacji interkulturowej do tego problemu. W pierwszej części przeprowadza się krytyczny przegląd różnych stanowisk (m.in. Franciszka Studnickiego, Adama Podgóreckiego, Lona L. Fullera, czy Wibren van der Burga) na temat szeroko rozumianej znajomości prawa i zagadnień istotnych dla tej problematyki. Na podstawie tych rozważań, rekonstruuje się ogólny model procesów komunikowania prawa, a także przedstawia się propozycję uporządkowania relacji prawa i komunikacji. Natomiast w drugiej części prezentuje się dwanaście wybranych teorii komunikacji interkulturowej (m.in. teorię zarządzania niepokojem i niepewnością Williama B. Gudykunsta, teorię negocjowania twarzy Stelli Ting-Toomey, czy teorię międzykulturowej adaptacji Young Yun Kim). W ostatniej, trzeciej części główny problem postawiony w pracy jest dokładnie zanalizowany. Szczegółowo uzasadniona jest tam najistotniejsza teza pracy, iż teorie komunikacji interkulturowej charakteryzują się niską relewancją dla analiz procesów uzyskiwania przez cudzoziemców orientacji w lokalnym prawie.

Z jednej więc strony, w książce krytycznie rozwija się dokonania polskiej (i nie tylko) nauki na temat znajomości prawa i podejmuje się wcześniej zaniedbany problem poznawania lokalnego prawa przez szeroko pojętą ludność napływową (np. turystów czy migrantów) oraz przedstawia jego niuanse. Z drugiej zaś, zestawia się to zagadnienie z problematyką w zasadzie nieobecną i w dużej mierze nieznaną na gruncie nauki prawa – teoriami komunikacji interkulturowej. Publikacja stanowi pierwsze w polskiej literaturze, książkowe omówienie problemu orientowania się w lokalnym prawie przez cudzoziemców i zestawienie go z współczesnymi teoriami komunikacji interkulturowej. Praca może zainteresować nie tylko przedstawicieli nauk prawnych, ale także socjologów, komunikologów, antropologów i filozofów.