Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Mężczyzną i niewiastą stworzył ich? Współczesny feminizm w poszukiwaniu tożsamości kobiety

Janusz Bujak

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI, 2014
Stron: 281
Dział:
ISBN: 9788372419705
 
 
 

 

Janusz Bujak

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI, 2014

Dział:

Stron: 281

ISBN: 9788372419705

Teoria gender ma swoje źródła w ruchu feministycznym, jednak sufrażystki z XIX i początku XX wieku z pewnością nie spodziewały się, że ich walka o równe prawa doprowadzi do walki o równość płci w sensie zaprze­czenia ich istnienia. (...) Co było przyczyną tego rodzaju rozwoju ruchu feministycznego, to zna­czy przejścia od walki o równość względem prawa do walki z naturą, z róż­nicą seksualną, w której obecnie dostrzega się główne źródło nierówności i krzywdy, jakie spotykają kobiety? Na to pytanie staramy się odpowiedzieć w tej książce, która jest poświęcona analizie historyczno-teologicznej zjawi­ska feminizmu. (...) Pierwszy rozdział ukazuje wkład chrześcijaństwa w promocję kobiety na tle religii i kultur, wśród których się rozwijało. (...) W drugim rozdziale zaprezentowano początki feminizmu i jego rozwoju do lat sześć­dziesiątych XX wieku. (...) Trzeci rozdział ukazuje początki i rozwój `trzeciej fali` feminizmu, czyli tak zwanego feminizmu gender, który ostatecznie prowadzi do ruchu queer i promocji homoseksualizmu. (...) W rozdziale czwartym podjęto zagadnienie wpływu feminizmu na współczesną teologię.

Rozdziały: ( Studia i rozprawy Nr 37)

Rozdział I. Kobieta w dziejach chrześcijaństwa
Rozdział II. Narodziny i rozwój ruchu feministycznego
Rozdział III. `Trzecia fala` feminizmu: feminizm Gender
Rozdział IV. Feministyczna teologia i etyka
Rozdział V. Ideologia Gender a prawo naturalne
Zakończenie
Bibliografia
Nota o autorze
Spis wydanych tomów